Kjell Grönqvist: Klimatförändringen och trafiken

FSD-bloggen

Trafikens utsläpp är cirka 1/5 del av hela utsläppen i Finland, om vi skall halvera det till 2030 så måste vi göra sådana åtgärder att vi kan uppfylla det krav.

Det betyder att vi måste går över att använda biobränslen, gas och el. Det betyder också att vi måste förnya vår bilpark. Men hur kan vi göra det så att inte de som har låga inkomster tex. familjer, ensamförsörjare och pensionärer med liten pension som bor på landet blir de som betalar mesta utsläppsavgifter.

På landet är det nästan omöjligt att bo och vara utan egen bil. Bussförbindelserna är ungefär en buss på morgonen och en buss på kvällen, och många bor flera kilometer från den väg där bussen går.

De som har en låg inkomst har oftast också en gammal bil över 10 år som har ett mera utsläpp som det nya bilarna. Om regeringen sätter skatt på de gamla bilarna så drabbar det igen de som har minsta inkomsterna. För det andra har de låginkomsttagarna inte råd att köpa en hybridbil eller en elbil för det skulle skuldsätta dem så djupt att det inte har råd att betala skulden.

Jag hoppas att när regeringen gör beslut om hur utsläppen för trafiken görs så måste man beakta de som bor på landet.  Alla landsbor kan inte flytta till staden där alla butiker som hobbyn är på nära avstånd och bussarna kommer var kvart.

Skulle man tänka sig att de som har en gammal bil och behöver den nödvändigtvis och hör till låglöne familjer, ensamförsörjare och pensionärer med liten pension skulle få en skattelättnad. Alla måste ha samma möjlighet på landsorten som de som bor i tätorten.

 

Kjell Grönqvist

FSD styrelsemedlem