Kyösti Kurvinen: 6+6+6 för jämställdheten

FSD-bloggen

Vi vill säkert alla att båda föräldrarna på lika villkor ska få vara delaktiga när barnet tar sina första steg i livet och då är 6+6+6 -modellen ett steg åt rätt håll. Vårt nuvarande system med moderskaps- och pappaledighet är rätt så bra, men inte rättvist då den förutsätter att mamman per automation ska ta det största ansvaret under barnets första levnadsår.

6+6+6-modellen går ut på att föräldraledigheten är sammanlagt 18 månader, men av det är 6 månader är vikta för vardera föräldern. 6+6+6-modellen innebär ett steg mot en mera jämställd arbetsmarknad, då papporna också är hemma och ansvarar för  vården av barnet under minst ett halvt år. Papporna blir också mera jämställda i förhållande till föräldraskapet.

Vi borde också införa gratis småbarnspedagogik (dagvård) för alla barn och återinföra den subjektiva rätten till barndagvård. Varför ska småbarnsföräldrar straffas med en punktskatt (klientavgift för barnets dagvård)? Man kan grovt räkna att en familj med två barn, där båda barnen går fem år i dagis, betalar ca. 25 000 euro i dagisavgifter. T.ex i Pargas har dagvårdsavgifterna inbringat en summa på 1 368 397 euro i stadens kassa år 2016 samtidigt som bokslutet visar på ett överskott 1,6-2 miljoner euro. Ni kan tänka er hur glada ortens företagare skulle ha blivit om föräldrarna kunnat konsumera motsvarande summa till köp av tjänster på orten och då skulle ju en del av pengarna komma tillbaka till stadens kassa som skatteinkomster. “Det är ingen svår matematik” sjunger Kapten Röd i sin reggae låt “1.000.000 nollor”.

Kyösti Kurvinen är småbarnspappa, kandidat i kommunalvalet för SDP i Pargas och FSD:s andra vice ordförande