Mikael Gerkman: Upp med humöret, det är bara att jobba på!

FSD-bloggen

Socialdemokraternas valresultat i kommunalvalet var inte det som väntades av det största oppositionspartiet. Ej heller här i Kyrkslätt, då vi förlorade en plats av åtta. Vårt gäng skulle ha behövt 71 röster till för att behålla positionerna. Också här hos oss gjorde de Gröna ett utmärkt val. De fick fyra tilläggsmandat och blev näst största grupp jämsides med sfp. Orsaken till de Grönas framgång var främst en bra, mångsidig kandidatuppställning med en femtedel mer kandidater än senast. Socialdemokraterna däremot hade en femtedel färre kandidater än senast. Skulle vi ha haft lika många kandidater som senast hade vi klarat oss bra.

Desto mer ska jag nu inte analysera valresultatet, det får vi fortsätta med tillsammans. En realistisk analys behövs utan att sopa något som katten hämtat in under farstumattan. Förutom analys och enkäter behöver vi konkreta gemensamt utarbetade åtgårdsförslag som våra medlemsföreningar och aktiva medlemmar snabbt (läs: efter sommaren) kan använda sig av.

För att kunna påverka och få mera politiskt inflytande ska den lokala föreningsverksamheten löpa som smort. Exempelvis informationsverksamheten till såväl medlemmar som andra målgrupper är allt viktigare. Dessutom kunde våra föreningar mycket väl samarbeta aktivare över kommungränserna. Härvidlag får man ju också se sig själv i spegeln. Som styrelsemedlem i FSD och med mångsidig erfarenhet inom olika föreningar sedan 1980-talet ställer jag mej till förfogande om t.ex. någon av våra föreningar inom mellersta Nyland vill bjuda mej in på ett möte eller en inofficiellare diskussion.

Vi ska inte misströsta, fastän en del av oss är besvikna över valresultatet för såväl partiets som egen del. Nu gäller det att kavla upp ärmarna. De nya kontakter som skapats under valkampanjen bör hållas varma och likadeles ska vi sköta kontakterna till alla våra gamla medlemmar. Endel av dem som vidtalades om eventuell kandidatur vill kanske i alla fall ansluta sig till föreningen och kan kanske tänka sig att ställa upp i nästa val. Då är också social- och hälsovårdsreformen klar på sätt eller annat och de kvarvarande kommunala uppgifterna bättre kända också för den stora allmänheten.

Allra viktigast är att få nya medlemmar till våra föreningar. På så vis får vi nya vindar, mera kollektiv styrka och också mera kandidater uppställda i kommande val. Ju mera aktiva medlemmar och kandidater, desto bättre klarar vi oss i val. För oss som folkrörelse vore det ytterst viktigt att få mera bredd på föreningsverksamheten.

 

Mikael Gerkman är styrelsemedlem i FSD och viceordförande i Kyrkslätt svenska socialdemokrater