Nils-Johan Englund: Regeringen kunde ta modell av Sverige

FSD-bloggen

I ett läge där Sveriges ekonomi går starkt och tillväxten också i Finland ser bättre ut än på länge, är det intressant att jämföra hur de båda ländernas regeringar sätter upp sina respektive budgeter för 2018.

I Sverige där socialdemokraterna styr tillsammans med miljöpartiet är det offensiva satsningar som gäller. Pensionärernas skatt sänks och barnbidraget höjs, ett vallöfte från socialdemokraternas sida. Det är en budget som minskar klyftorna i samhället.

”I takt med att nedskärningar görs som drabbar samhällets svaga så sänks skatten för de rikaste.”

I Finland där Centern, Samlingspartiet och en diffus Blå Framtid är vid makten är det föråldrad nedskärningspolitik som gäller. I takt med att nedskärningar görs som drabbar samhällets svaga så sänks skatten för de rikaste. Enligt Finansministeriets beräkningar kring nästa års budget förlorar den fattigaste tiondelen av vår befolkning 37 euro per år, medan den tiondel som tjänar mest vinner 400 euro per år. Fördelningspolitik i sann borgerlig anda.

Den svenska regeringen satsar på skolan. Mindre barngrupper och fler vuxna. ”Insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling” inom skola får ökade resurser och inom det området satsar man fram till 2020 knappt 12 miljarder kronor.

Hos oss har regeringen valt en annan väg. En rejäl sänkning av studiestödet och massiva nedskärningar inom utbildningens alla sektorer gör att jag är uppriktigt bekymrad. En ökad marginalisering av unga människor kan mycket väl bli resultatet av vår regerings politik.

Det finns skillnader i hur olika partier bedriver politik. Det finns alternativ till ökade klyftor i samhället och nedskärningar. Vi väljer hurudan politik vi vill att det ska föras i vårt land. Tänk på det när du röstar i nästa val.

 

Nils-Johan Englund, ombudsman FSD