Topi Lappalainen: Om trotjänare och pensionärer

FSD-bloggen

 

Förra veckan nåddes min partiavdelning Socialdemokratiskt Forum av sorgebudet att Mikael von Nandelstadh har avlidit i en ålder av 74 år. Det fick mig att reflektera över de riktiga trotjänarnas betydelse för verksamheten. Mikael var länge SF:s ordförande, sedan sekreterare och in i det sista föreningens kassör. Det känns som varje partiavdelning har en eller flera sådana här förgrundsgestalter som underlättar det för nya att komma in och hjälper till på de mest kritiska punkterna. Utan sådana stöttepelare händer det lättare att föreningar dör ut. När jag gick med i SF var han ordförande och det var överraskande lätt att känna sig välkommen i ett sällskap där alla ansikten var nya. Vissa personer är förmögna att skapa en sådan stämning att den dagliga verksamheten känns meningsfull, givande och skapar gemenskap.

 

Vad varje medlem kan bidra till verksamheten är oerhört värdefullt men det är klart att man blir speciellt tyst när man reflekterar över dem som drar sitt strå i stacken årtionde efter årtionde. Dessutom finns det de som är beredda att axla ansvar under långa tidsperioder. Även de som jobbar så hårt för partiet går bort någon gång. Men det gäller oss alla. Därför hoppas jag att vi inte glömmer de trogna partiveteranerna, medan vi gör vårt bästa för att locka in nya ansikten och försöker förnya vår verksamhet. Det är viktigt att generationsväxlingar sker på ett smidigt sätt så att alla kan finna sin plats. Att hedra och respektera de äldre är något av det finaste vi kan göra som parti, samtidigt som vi kan försöka se till att de inte av nödtvång bär en för tung börda i upprätthållandet av den dagliga verksamheten.

 

Medan vi något yngre gör vad vi kan för att de äldsta inte behöver bära hela ansvaret, är det viktigt att se potentialen i våra pensionärer, både som partimedlemmar och som väljare. Nu i samband med sannfinländarnas partiledarval tycks det förekomma tankar att det kanske är bäst för det partiet att glömma pensionärerna. Det ska vi socialdemokrater aldrig göra. Den bästa partiverksamheten fungerar så att de äldre är välkomnande mot yngre och överlag nya medlemmar, medan de som har kommit med senare respekterar den visdom och oerhörda kunskap som våra partiveteraner besitter. Tack Mikael för alla de insikter du hade och den inspiration du gav för vår verksamhet. Kampen fortsätter.

 

Topi Lappalainen är styrelsemedlem i FSD.