Rösta för en mänskligare politik

FSD-bloggen

Tvångsdeporteringen av asylsökande till Afghanistan har väckt avsky och protester runt om i Finland. Samtidigt har det även höjts kritiska röster mot de de som protesterar mot tvångsdeporteringar. Båda parter hänvisar till Finland som rättsstat och att dylikt inte borde förekomma här. På sätt och vis har båda rätt. 

Deporteringarna strider inte mot den lagstiftning vi har i Finland. Däremot kan man ifrågasätta huruvida nuvarande tolkning av säkerhetsläget i olika länder är korrekt och om vi handlar i enlighet med internationella mänskliga rättigheter. 

Grunden för en rättsstat är att man kan lita på myndigheterna och att de tillåts sköta sina uppdrag. Landet bör ha en lagstiftning som motsvarar den allmänna rättskänslan. Till en rättsstat hör också att man har rätt att uttrycka sitt missnöje och protestera. Ifall dessa kriterier inte följs riskerar man gå mot en totalitärstat eller anarki.

Statsminister Juha Sipilä gjorde redan från början klart att regeringen är resultatinriktad. ”Tulos vai ulos” satte en stor press inte bara på Sipilä utan även på ansvariga myndigheter och ministerier. Resultatet är en lång rad undermåliga lagförslag och behandling av ärenden som inte uppfyller kriterierna för god förvaltning. I allt från flyktingpolitik till landskapsreformen har resultatjakten drivits på så hårt att det viktigaste, människan, har glömts bort.

På söndagen har alla finländare chansen att visa om de är nöjda med regeringens politik. Drygt 26 procent av de röstberättigade i Finland har redan röstat men den egentliga valdagen på söndag avgör valet. Rösträtten tas ibland som en självklarhet men att rösta i val är en rättighet som långt ifrån alla människor på jorden besitter. För de afghaner som satt på flygplanet på måndagskvällen är möjligheten att delta i demokratiska val ingen självklarhet. Utnyttja din röst, den är värdefull. En röst på en socialdemokrat är en röst på en mänskligare politik i Finland.

Viktor Kock, ordförande Finlands Svenska Socialdemokrater