Topi Lappalainen: Alla ska med

FSD-bloggen

Socialdemokraterna leder galluparna i hela landet inför kommunalvalet, men det är inte galluparna som avgör valet utan vem som röstar. Mycket kan hända under slutspurten och därför är de sista veckorna speciellt viktiga. Det är inte heller hela Finland som röstar för ett gemensamt beslutsfattande organ utan varje kommun för sig. Ändå betyder också små framsteg i kommuner som domineras av ett annat parti alltid något för helhetsbilden. Det handlar om att få den socialdemokratiska rösten hörd såväl i kommunerna som på riksnivå.

 

Det bedrivs en politik i Finland som gynnar de starkaste, vilket innebär att den socialdemokratiska rösten som motkraft betyder extra mycket i detta val. Socialdemokrater kämpar för den gemensamma välfärden och försöker ge röst åt dem som annars inte får sin röst hörd. Ändå är det ibland svårare för de sin stöder socialdemokraterna att faktiskt rösta än vad fallet är med några andra partier. Det är lätt att sympatisera med socialdemokraterna men för att få väljarna att lita på oss krävs det beslutsamhet, mod och tydliga budskap. Socialdemokraterna står för humana värderingar och tar avstånd från rasismen. Vi bryr oss och därför säger vi att alla ska med!

 

Varje kommun har en speciell situation. I Helsingfors talas det mycket om borgmästarvalet. SDP har visserligen en stark och erfaren borgmästarkandidat, men eftersom det finns två partier som är större  i huvudstaden, framställs Helsingforsvalet i medierna som ett val som står mellan dessa två alternativ. Nu gäller det att nå fram med budskapet att de två största partierna i Helsingfors inte skiljer sig så värst mycket från varandra. Socialdemokraterna står för en politik som erbjuder ett alternativ till nedskärningspolitiken i Helsingfors. Huvudstaden mår nämligen relativt bra och har råd med en socialdemokratisk politik. SDP erbjuder ett ansvarsfullt alternativ och kan dessutom påverka i fullmäktige också om vi inte blir störst. Borgmästaren väljs av Helsingfors stadsfullmäktige. Det är majoriteten som bestämmer och inte den största gruppen.

 

En röst på socialdemokraterna ger mervärde i kommunalvalet för att våra beslutsfattare kan samarbeta med andra. Vi har erfarna, kunniga och duktiga politiker, samtidigt som det finns nya namn på våra listor som kan bli framtidens beslutsfattare. Vi måste övertyga om att vi är starka nog att kunna se till att den som röstar på oss får sin röst hörd. Det är visionen om ett samhälle där alla spelar en roll som ska bära oss till valseger. Här skiljer sig socialdemokraterna från regeringens politik och från de partier som inte tydligt säger ifrån den politiken som gynnar de få lyckligt lottade.

 

Topi Lappalainen är styrelsemedlem i FSD.