Topi Lappalainen: Ödesåret 2017

FSD-bloggen

Medan regeringen fortsätter att undergräva grunden för vår nordiska välfärdsstat, finns det en möjlighet före riksdagsvalet 2019 att visa att riktningen som ökar ojämlikheten i Finland, är farlig. Att inför kommunalvalet aktivera alla partiavdelningar, -medlemmar och också icke-medlemmar som är missnöjda med regeringens politik kan ha större betydelse än vad det brukar inför kommunalval. Det nya året är således något av ett ödesår, helt enkelt för att vi inte vet hur mycket av välfärden som kommer att finnas kvar om regeringen får fortsätta ohämmat med sin linje fram till 2019.

 

Om regeringspartierna upplever markanta valförluster i kommunalvalet kan det i bästa fall få regeringen att tänka om. Regeringen sparar genom att ta från de fattigaste och planerar reformer som kan underlätta betydligt för hälsovårdsföretag att överföra sina vinster till skatteparadis. Än så länge har social- och hälsovården varit en angelägenhet för kommunerna, vilket innebär att en av de viktigaste frågorna på riksnivå sammanfaller med en viktig fråga på kommunnivå.

 

Regeringen som tillträdde med vackert tal om avveckling av normer kommer att lämna en tung förvaltning efter sig, som ger medborgarna mindre nytta och som finns till för att hjälpa privata företag att undvika konkurrens inom viktiga sektorer. Nu gäller det att kämpa för en förvaltning som tjänar medborgarna och som räddar vår välfärd.

 

Socialdemokratin står för en rättvis fördelningspolitik som är raka motsatsen till den riktning regeringen styr oss mot. Det budskapet gäller det att nå fram med nu. Tiden för en motreaktion är inne och regeringens intentioner syns tydligt. Det är sant att kampen inför kommunalval förs lokalt, med lokala frågor i centrum. Regeringens privatiseringsiver är dock så omfattande att det borde vara enklare än någonsin att lyfta fram regeringens skadliga verkan på vår samhällsstruktur i bred skala i samband med valet. Om vi någonsin har haft en regering som inte främjar livskraftiga kommuner så är det denna.

 

Den nordiska välfärdsstatens arv förpliktar oss till att göra motvärn och kommunalvalet är en ypperlig tidpunkt att visa livskraften i socialdemokratin som rörelse och i de idéer som bär den. De är idéer som omfattas av väldigt många finländare men inte av dem som sitter i regeringen just nu, och som i många fall styr i våra kommuner.

 

Topi Lappalainen är styrelsemedlem i FSD.