Viktor Kock: En starkare nordisk modell

FSD-bloggen

Vårt svar i oroliga tider är mer sammanhållning och en starkare nordisk modell. Så inleds en skrivelse som de socialdemokratiska ledarna i Norden tillsammans med ledarna för ländernas LO-förbund publicerade från SAMAK:s årsmöte. En välorganiserad och anständig arbetsmarknad är en grundpelare i den nordiska välfärdsmodellen.

Under de senaste åren har den unika ställningen som arbetsmarknadsparterna har i Norden angripits från högerhåll. I Finland har det synts genom förslag att begränsa avtalsfriheten med lagstiftning. Argumenten för detta har ofta utgått från att arbetsmarknaden saknar flexibilitet. Sanningen är ändå en helt annan. Flexibilitet finns i allra högsta grad i den nordiska arbetsmarknaden eftersom det finns jämförelsevis lite arbetslagstiftning i de nordiska länderna. Med hjälp av flexibiliteten har man branschvis kunnat anpassa sig efter rådande situation. Samtidigt har modellen gjort att vi ständigt tvingats öka kompetensen på arbetsmarknaden och satsa på forskning.

Vi kan inte återta marknader genom att pruta på anställningstryggheten eller genom att sänka lönenivån. Däremot måste vi arbeta globalt för att se till att livsvillkoren utjämnas och att en demokratisk utveckling säkras. Genom att förbättra livsvillkoren för människor motverkas även populism och extremism. Den nordiska modellen skall utvecklas, inte avvecklas.

 

Viktor Kock är FSD:s ordförande