Aktuellt

FSD:s styrelse nominerade kandidater till välfärdsområdesvalet

FSD:s styrelse har nominerat fler kandidater till det kommande välfärdsområdesvalet. Följande personer nominerades: Ingmar Forne, Egentliga Finland Erica Helin, Egentliga Finland Birgitte Emélius, Östra Nyland Karita Blom, Österbotten Janina Hannus, Österbotten Annika Hautala, Österbotten Viktor Kock, Österbotten Rebecca Åkers, Österbotten…
Läs mer

FSD:s kongress nominerade kandidater

FSD:s kongress 23-24.10 nominerade de första kandidaterna för FSD:s del till välfärdsområdesvalet 2022. – Kandidatrekryteringen har kommit bra igång och det finns ett stort intresse bland våra medlemmar att kandidera i valet, menar FSD:s verksamhetsledare Nils-Johan Englund. Kandidatnomineringen sker i…
Läs mer

Dimitri Qvintus vald till FSD:s ordförande 2022-2023

FSD:s kongress valde Dimitri Qvintus till ordförande för FSD:s styrelse för åren 2022-2023 genom omröstning. Rösterna föll 40 för Qvintus, 8 för Peter Sjökvist. Anna Caldén valdes till 1:a vice ordförande medan Peter Sjökvist valdes till 2:a vice ordförande. –…
Läs mer

FSD: Arbetstiden bör förkortas

I Finland råder en oroväckande arbetskraftspolitisk verklighet. Å ena sidan har vi arbetskraftsbrist inom många branscher, å andra sidan har vi en hel del arbetslösa och arbetsoförmögna som är svåra att sysselsätta men ändå aktivt skall styras mot arbetssökning. Vi…
Läs mer

Öppningstal FSD:s kongress 2021 – Anette Karlsson

Bästa kamrater, kära vänner Det är så trevligt att se er alla här idag. Att få träffas och diskutera i samma mötessal, och gemensamt förbättra världen – det är något som vi alla har saknat. I början av veckan tänkte…
Läs mer

Statsministrarna i de nordiska länderna har uppställt som mål att Norden skall vara världens mest integrerade region år 2030

Styrkan i det nordiska samarbetet bygger på människors, föreningars, kommuners, högskolors och andra institutioners relationer. Med tanke på det nordiska samarbetets framtid är det särskilt angeläget att kontinuerligt engagera unga människor i nordiska aktiviteter och nätverk. Nu planeras tyvärr en radikal…
Läs mer

Nils-Johan Englund ny verksamhetsledare

FSD:s verksamhetsledare Hildur Boldt går i mitten av september vidare mot nya utmaningar inom arbetarrörelsen. FSD:s styrelse utsåg Nils-Johan Englund till tf. verksamhetsledare och därefter till ordinarie verksamhetsledare på sitt möte den 22.9. – Jag är mycket motiverad inför min…
Läs mer

Finlands Svenska Socialdemokrater söker organisationssekreterare

Kommunikativ organisationssekreterare sökes! Socialdemokraterna i Finland är landets största tvåspråkiga parti. Nu söker vi inom Finlands Svenska Socialdemorkater (FSD), det svenskspråkiga partidistriktet inom SDP, en organisationssekretrare. Som organisationssekreterare arbetar du heltid med att formulera politiska budskap för social media, utveckla…
Läs mer

Johan Kvarnström vald till Folktingets ledning

Folktingets extra session valde riksdagsledamot Johan Kvarnström till andra vice ordförande för Folktingets styrelse. Kvarnström får sällskap i styrelsen av Anna Caldén (Nykarleby). Deras personliga ersättare är Nils-Johan Englund (Vasa) och Carita Henriksson (Pargas). FSD önskar hela Folktingets nya styrelse…
Läs mer

Johan Kvarnströms gruppanförande på Folktingets extra session

Riksdagsledamot Johan Kvarnström höll socialdemokraternas gruppanförande på Folktingets extra session den 24 augusti 2021. (Det talade ordet gäller) Tack bästa talman, ärade folktingsledamöter, kära vänner, Den socialdemokratiska gruppen önskar för det första er alla grattis till ert inval till betydelsefulla…
Läs mer