Aktuellt

Kallelse till FSD:s fullmäktigemöte 24.4.2021

Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktige sammankallas till ordinarie möte lördagen den 24 april 2021 kl. 10.00 på SDP:s partikansli på Broholmsgatan 18-20C i Helsingfors. Deltagande på distans via Teams rekommenderas. Vid fullmäktigemötet behandlas de ärenden som finns nämnda i FSD:s stadgars…
Läs mer

Handbok om läkemedelsbehandling översatt till svenska efter påtryckningar från FSD

Finlands svenska socialdemokrater gläds över att handboken Säker läkemedelsbehandling (Turvallinen lääkehoito) har översatts till svenska av social- och hälsovårdsministeriet. Finlands Svenska Socialdemokrater kontaktade i januari 2019 ministeriet med krav på att handboken översätts till svenska. FSD efterlyste även tillräckliga resurser…
Läs mer

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besöker Österbotten

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) gör ett virtuellt besök i Jakobstadsregionen lördagen den 13.2. Tuppurainen besöker företagen Prevex och Baltic Yachts samt träffar staden Jakobstads ledning. – Vi är glada över att minister Tuppurainen vill bekanta sig med vår…
Läs mer

Möten via distans – Vilka alternativ finns?

Det finns flera gratis applikationer inkl. gratisversionen av Teams, som föreningarna kan utnyttja utan licens (se länkar nedan). De borde räcka för de flesta av våra föreningars behov. Här kan man se vilka alla funktioner som man får med gratis Teams.…
Läs mer

FSD söker kampanjarbetare för kommunalvalet (deltid)

Finlands Svenska socialdemokrater FSD söker en kampanjanställd på deltid för att stöda kandidatrekryteringen och valarbetet, framför allt på sociala medier. Vi söker en rask och serviceinriktad en person, som har lätt att umgås med sina medmänniskor samt har erfarenhet av…
Läs mer

Minister Ville Skinnari besöker Åboland virtuellt 16.1.2021

SDP:s viceordförande, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Åboland lördagen 16.1 med Finlands Svenska Socialdemokrater. Ministerbesöket ordnas virtuellt på grund av coronarestriktionerna i Egentliga Finland. I minister Skinnaris program ingår företagsbesök på Nagu och i Dalsbruk, en träff med kommunalvalskandidater…
Läs mer

Anette Karlsson: Mer undervisning i svenska och extra poäng för studentsvenskan

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson hoppas att regeringen snabbt förbättrar möjligheterna för unga att lära sig svenska. – Unga som kan svenska har flera möjligheter att få jobb. Sverige är en av Finlands viktigaste handelsparter. Kunskaper i svenska öppnar…
Läs mer
Kaj Bärlund utsågs på FSD:s kongress till FSD:s hedersordförande.

FSDs kongress kallade Kaj Bärlund till hedersordförande och sex nya hedersmedlemmar

Finlands svenska socialdemokrater kallade minister Kaj Bärlund till hedersordförande på sin kongress på lördag. Till hedersmedlemmar kallades Mae Cedercreutz-Pesonen, Elisabeth Helander, Henrik Helenius, Yngve Lindholm, Tom Sandlund och Inger Östergård. Hedersmedlemskapet är en erkänsla och tack för ett långt och…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: FN:s konvention om kärnvapenförbud i kraft – även Finland bör ratificera!

Finlands svenska socialdemokraters kongress gläds över nyheten att FN:s konvention om kärnvapenförbud nu har undertecknats av femtio stater och träder i kraft i januari 2021. FSD anser att kärnvapnen tillsammans med klimatuppvärmningen utgör det största hotet mot mänsklighetens överlevnad. Finland…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: I social- och hälsovårdsreformen tryggas service oberoende av plånbokens tjocklek

Regeringen Marins vårdreform handlar om att trygga en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet i hela vårt land. Med reformen inrättas helt nya välfärdsområden som ska sörja för att vi alla får den vård och omsorg vi behöver, utan…
Läs mer