Aktuellt

75 år sedan Hiroshima: FSD:s Karlsson uppmanar städer att stöda kärnvapenförbud

Finlands svenska socialdemokrater FSD:s ordförande Anette Karlsson har idag lämnat in en motion om att Borgå stad ska ansluta sig till städernas appell till stöd för kärnvapenförbud, som den internationella kampanjen mot kärnvapen ICAN koordinerar. – Det är beklagligt att…
Läs mer

FSD: Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar

Finlands svenska socialdemokraters fullmäktige stöder regeringens stora stödpaket för att hantera coronakrisen. Det är ansvarsfull politik att regeringen i den akuta coronakrisen gör underskott för att vården och basservicen i kommunerna ska fungera, för att rädda jobb och trygga människors…
Läs mer

Ville Skinnari: ”Alla i Finland förtjänar ett stort tack för sitt ansvarsfulla beteende”

  Bästa vänner, tack för att jag får delta i FSD:s fullmäktigemöte idag. Vi träffas på ett annorlunda sätt än normalt. SDP har gjort ett stort digihopp på kort tid.  Precis som många arbetsplatser och organisationer. Vi kan inte skaka…
Läs mer

Folke Sundmans öppningsanförande på FSD:s fullmäktigemöte 16.5

Vilka tider, kamrater! Vem hade trott då vårt fullmäktige tillsattes förra hösten, att vi ett halvt år senare skulle befinna oss i ett undantagstillstånd med beredskapslagen som det översta rättesnöret för regeringens politik. I en oförutsedd och allt omfattande samhällskris,…
Läs mer

FSD på Första maj: Hållbar utveckling i coronavirusets spår

Då vi i år firar första maj gör vi det på distans och i undantagsförhållanden. Regeringen har varit handlingskraftig, men det råder osäkerhet om vad som komma skall. Vi vet så lite med säkerhet om viruset och pandemins förlopp. I…
Läs mer

Storbjörk: Påskfirande i undantagstider

Länge upplevdes coronaviruset som något allvarligt, men samtidigt avlägset. Det dröjde dock inte länge före viruset spred sig till Europa och slutligen till Norden. Idag är epidemin ett faktum och inget man längre upplever speciellt avlägset. Tvärtom har vardagen fått…
Läs mer

FSD:s fullmäktige uppskjutet

FSD:s styrelse har beslutat att skjuta upp fullmäktigemötet 2020 för att hindra spridning av coronaviruset. Fullmäktigemötet var sammankallat till den artonde april. Styrelsen meddelar när mötet ordnas så fort det är möjligt. FSD flyttar sin verksamhet (möten, utbildnignar) i den…
Läs mer

FSD stöder Raseborgssjukhus: ”Sakargumenten talar för fortsatt samjour, inte förhastade beslut”

Finlands svenska socialdemokrater FSD stöder västnylänningarna i kampen för Raseborgs sjukhus och vädjar till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse att inte göra förhastade beslut om att lägga ner samjouren. – HUS egen utredningsgrupp var enhälligt om att det bästa alternativet…
Läs mer

Minister Ville Skinnari inleder på FSD:s fullmäktigemöte

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari inleder den allmänpolitiska debatten på FSD:s fullmäktigemöte den 18 april 2020. Fullmäktigemötet ska fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för 2019, fastställa partikongressdelegaterna och behandla FSD:s mål och plan för kommunalvalet 2021. Efter mötet ordnas miniseminarium om…
Läs mer

Nominerade partikongressdelegater

SDP:s partikongress går av stapel 12-14.6.2020 i Tammerfors. FSD har 18 partikongressdelegater, som väljs från tre valområden. FSD:s partiavdelningar har förhandlat om fördelningen av partikongressdelegaterna i respektive valområde och nominerat följande ordinarie delegater och ersättare. Partikongressdelegaterna fastställs på FSD:s fullmäktigemöte…
Läs mer