Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater: FN:s konvention om kärnvapenförbud i kraft – även Finland bör ratificera!

Finlands svenska socialdemokraters kongress gläds över nyheten att FN:s konvention om kärnvapenförbud nu har undertecknats av femtio stater och träder i kraft i januari 2021. FSD anser att kärnvapnen tillsammans med klimatuppvärmningen utgör det största hotet mot mänsklighetens överlevnad. Finland…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: I social- och hälsovårdsreformen tryggas service oberoende av plånbokens tjocklek

Regeringen Marins vårdreform handlar om att trygga en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet i hela vårt land. Med reformen inrättas helt nya välfärdsområden som ska sörja för att vi alla får den vård och omsorg vi behöver, utan…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: Vi väljer den gemensamma välfärden!

Under coronakrisen har den nordiska välfärdsmodellen igen visat sin styrka. Regeringen har agerat kraftfullt för att hindra smittspridningen och för att trygga jobben och välfärden. Den offentliga vården och det sociala skyddsnätet har gett oss trygghet. Satsningarna på forskning och…
Läs mer

Anette Karlsson: När välfärdsstaten ska förnyas och förbättras, är det viktigt att forskning och vetenskap får en större roll i beslutsfattandet.

Bästa vänner, kamrater Det är roligt att se er, även om bara via datorskärmen. Jag hade sett fram emot att träffa er alla i Vanda, men tyvärr var det, liksom mycket annat också i år, inte möjligt. Inget är som…
Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE KONGRESS 24-25.10.2020

Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie distriktskongress den 24 och 25 oktober 2020 i Vanda stadshus i Dickursby (Stationsvägen 7, 01300 Vanda). Fullmaktsgranskning sker i samband med anmälan den 24 oktober kl. 09.00-09.50. Mötet inleds den 24 oktober klockan…
Läs mer

Nya FSD-medlemmar i partistyrelsen och partifullmäktige

SDP:s partikongress valde riksdagsledamot Johan Kvarnström till medlem i partistyrelsen för perioden 2020-2023. FSD:s representanter i partifullmäktige är Anna Caldén och Karita Pihlström. Ersättare i partifullmäktige är Karita Blom och Ulf Heimberg.  
Läs mer

FSD deltar med 18 delegater på SDP:s partikongress 22-24.8.2020

Finlands svenska socialdemokrater FSD deltar med 18 kongressdelegater valda från alla delar av Svenskfinland på SDP:s partikongress 22–24.8 i Tammerfors. Riksdagsledamot Johan Kvarnström är FSD:s kandidat till partistyrelsen. Till medlemmar i partifullmäktige föreslås Anna Caldén (Nykarleby) och Karita Pihlström (Raseborg)…
Läs mer

75 år sedan Hiroshima: FSD:s Karlsson uppmanar städer att stöda kärnvapenförbud

Finlands svenska socialdemokrater FSD:s ordförande Anette Karlsson har idag lämnat in en motion om att Borgå stad ska ansluta sig till städernas appell till stöd för kärnvapenförbud, som den internationella kampanjen mot kärnvapen ICAN koordinerar. – Det är beklagligt att…
Läs mer

FSD: Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar

Finlands svenska socialdemokraters fullmäktige stöder regeringens stora stödpaket för att hantera coronakrisen. Det är ansvarsfull politik att regeringen i den akuta coronakrisen gör underskott för att vården och basservicen i kommunerna ska fungera, för att rädda jobb och trygga människors…
Läs mer

Ville Skinnari: ”Alla i Finland förtjänar ett stort tack för sitt ansvarsfulla beteende”

  Bästa vänner, tack för att jag får delta i FSD:s fullmäktigemöte idag. Vi träffas på ett annorlunda sätt än normalt. SDP har gjort ett stort digihopp på kort tid.  Precis som många arbetsplatser och organisationer. Vi kan inte skaka…
Läs mer