Aktuellt

Storbjörk: Alla familjer är vinnare i familjeledighetsreformen

Idag presenterades regeringens familjeledighetsreform. Reformen innebär att antalet inkomstrelaterade stödmånader ökar från nuvarande ca 11,5 månader till ca 14 månader. Båda föräldrarna kommer härefter ha rätt till 164 dagar av föräldradagpenning. Av den egna kvoten kan högst 69 dagar överföras…
Läs mer

FSD:s Karlsson: Nu ser vi regeringen Marins krafttag för en bättre äldrevård

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson gläder sig över att vårdardimensioneringen inom äldrevården äntligen skrivs i lag. Därtill är hon nöjd över att hemvårdarnas parkeringsmöjligheter förbättras och att en tjänst som äldreombudsman kommer att inrättas i år.   – Personaldimensioneringen…
Läs mer

Storbjörk: Regeringens vårdsatsning är bra för Österbotten

  Idag presenterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider. Regeringen har redan kommit en bra bit på vägen och reformarbetet framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro…
Läs mer

FSD:s Karlsson: Social- och hälsovårdsreformen framskrider

  Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson glädjs över att social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. I utlysningen 2020 prioriteras särskilt…
Läs mer

FSD:s Anette Karlsson om Pisa-resultaten: ”Vi måste minska klyftorna”

Finland är ett utbildningsland, men de ökade skillnaderna i inlärningsresultat oroar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson. Den nyaste Pisa-resultaten visar att betydelsen av familjens socioekonomiska ställning för inlärningsresultaten har ökat märkbar och skillnaderna i kunskap mellan flickor och pojkar är…
Läs mer

Socialdemokraterna i Nyland: Fem självstyrande områden för social- och hälsovården i Nyland

”Det bor 1,7 miljoner människor i Nyland och det är i en klass för sig jämfört med de andra planerade självstyrande områdena. Därför är det befogat att skapa en särlösning för Nyland som tryggar närdemokratin och möjligheterna att påverka servicen…
Läs mer
FSD:s nya presidium. Fr.v. Jacob Storbjörk, Anette Karlsson och Erica Helin

FSD:s styrelse och fullmäktige 2020-2021

Bild: FSD:s nya presidium. Fr.v. Jacob Storbjörk, Anette Karlsson och Erica Helin FSD:s styrelsen 2020-2021 Ordförande: Anette Karlsson 1:a vice ordförande: Jacob Storbjörk 2:a vice ordförande: Erica Helin Styrelsemedlemmar: Peter Sjökvist  Elin Härmälä  Rebecca Åkers  Kjell Grönqvist  Lilian Strömberg  Marianne…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: Hållbar solidaritet i utrikespolitiken   

Det internationella systemet under FN:s ledning är i en svår trovärdighetskris. Det senaste exemplet är situationen i Turkiet och Syrien. Finlands regering bör i enlighet med sitt program göra allt för att förstärka EUs roll i försvaret av det multilaterala samarbetet, värna om de mänskliga rättigheterna och…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: En ny riktning för Finland 

I riksdagsvalet röstade finländarna för förändring. Väljarnas budskap var klart och tydligt: det är dags att bygga ett rättvisare, mänskligare och jämlikare samhälle. Antti Rinnes regering bevisar i regeringsprogrammet och budgeten för nästa år att man har lyssnat på medborgarna. Med…
Läs mer

Minister Tytti Tuppurainen inledde remisdebatten

Bästa kamrater, ärade publik, Jag är glad att få vara här med er på FSDs kongress idag. FSD är känt som ett mycket internationellt riktad partidistrikt som ofta debatterar internationella politiska händelser. Därför vill jag börja med det som vi…
Läs mer