Aktuellt

Öppningstal FSD:s kongress 2021 – Anette Karlsson

Bästa kamrater, kära vänner Det är så trevligt att se er alla här idag. Att få träffas och diskutera i samma mötessal, och gemensamt förbättra världen – det är något som vi alla har saknat. I början av veckan tänkte…
Läs mer

Statsministrarna i de nordiska länderna har uppställt som mål att Norden skall vara världens mest integrerade region år 2030

Styrkan i det nordiska samarbetet bygger på människors, föreningars, kommuners, högskolors och andra institutioners relationer. Med tanke på det nordiska samarbetets framtid är det särskilt angeläget att kontinuerligt engagera unga människor i nordiska aktiviteter och nätverk. Nu planeras tyvärr en radikal…
Läs mer

Nils-Johan Englund ny verksamhetsledare

FSD:s verksamhetsledare Hildur Boldt går i mitten av september vidare mot nya utmaningar inom arbetarrörelsen. FSD:s styrelse utsåg Nils-Johan Englund till tf. verksamhetsledare och därefter till ordinarie verksamhetsledare på sitt möte den 22.9. – Jag är mycket motiverad inför min…
Läs mer

Finlands Svenska Socialdemokrater söker organisationssekreterare

Kommunikativ organisationssekreterare sökes! Socialdemokraterna i Finland är landets största tvåspråkiga parti. Nu söker vi inom Finlands Svenska Socialdemorkater (FSD), det svenskspråkiga partidistriktet inom SDP, en organisationssekretrare. Som organisationssekreterare arbetar du heltid med att formulera politiska budskap för social media, utveckla…
Läs mer

Johan Kvarnström vald till Folktingets ledning

Folktingets extra session valde riksdagsledamot Johan Kvarnström till andra vice ordförande för Folktingets styrelse. Kvarnström får sällskap i styrelsen av Anna Caldén (Nykarleby). Deras personliga ersättare är Nils-Johan Englund (Vasa) och Carita Henriksson (Pargas). FSD önskar hela Folktingets nya styrelse…
Läs mer

Johan Kvarnströms gruppanförande på Folktingets extra session

Riksdagsledamot Johan Kvarnström höll socialdemokraternas gruppanförande på Folktingets extra session den 24 augusti 2021. (Det talade ordet gäller) Tack bästa talman, ärade folktingsledamöter, kära vänner, Den socialdemokratiska gruppen önskar för det första er alla grattis till ert inval till betydelsefulla…
Läs mer

Johan Kvarnström gläds för tilläggsbudgetens brobyggen i Åboland

Idag presenterade regeringen Marin en tredje tilläggsbudget. Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) understryker vikten av att de åboländska broprojekten Rävsundsbron och Hessundsbron är prioriterade.
Läs mer

KALLELSE TILL FSD:S KONGRESS 2021

FSD:s kongress sammanträder 23-24.10.2021 i Vanda.
Läs mer

Johan Kvarnström på Första maj: ”I återhämtningen måste vi skapa långsiktig hållbar tillväxt”

Bästa vänner, hyvät ystävät Hoppas allt är bra med er. Toivottavasti teillä on kaikki hyvin. Jag vill nu skicka ut några tankar jag skrivit ned till er. Om pandemin och om återhämtningen, tankar om lite oro och mycket hopp. Det…
Läs mer

Gruppanförande på Folktingets session

FSD:s ordförande Anette Karlsson höll socialdemokraternas gruppanförande på folktingets session 23.4.2021. Ärade talman, bästa Folktingsledamöter, vänner Det är roligt att se er, även om vi bara träffas via skärmen. Det senaste året har varit tungt och ensamt. Många av oss…
Läs mer