Aktuellt

Folke Sundmans öppningsanförande på FSD:s fullmäktigemöte 16.5

Vilka tider, kamrater! Vem hade trott då vårt fullmäktige tillsattes förra hösten, att vi ett halvt år senare skulle befinna oss i ett undantagstillstånd med beredskapslagen som det översta rättesnöret för regeringens politik. I en oförutsedd och allt omfattande samhällskris,…
Läs mer

FSD på Första maj: Hållbar utveckling i coronavirusets spår

Då vi i år firar första maj gör vi det på distans och i undantagsförhållanden. Regeringen har varit handlingskraftig, men det råder osäkerhet om vad som komma skall. Vi vet så lite med säkerhet om viruset och pandemins förlopp. I…
Läs mer

Storbjörk: Påskfirande i undantagstider

Länge upplevdes coronaviruset som något allvarligt, men samtidigt avlägset. Det dröjde dock inte länge före viruset spred sig till Europa och slutligen till Norden. Idag är epidemin ett faktum och inget man längre upplever speciellt avlägset. Tvärtom har vardagen fått…
Läs mer

FSD:s fullmäktige uppskjutet

FSD:s styrelse har beslutat att skjuta upp fullmäktigemötet 2020 för att hindra spridning av coronaviruset. Fullmäktigemötet var sammankallat till den artonde april. Styrelsen meddelar när mötet ordnas så fort det är möjligt. FSD flyttar sin verksamhet (möten, utbildnignar) i den…
Läs mer

FSD stöder Raseborgssjukhus: ”Sakargumenten talar för fortsatt samjour, inte förhastade beslut”

Finlands svenska socialdemokrater FSD stöder västnylänningarna i kampen för Raseborgs sjukhus och vädjar till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse att inte göra förhastade beslut om att lägga ner samjouren. – HUS egen utredningsgrupp var enhälligt om att det bästa alternativet…
Läs mer

Minister Ville Skinnari inleder på FSD:s fullmäktigemöte

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari inleder den allmänpolitiska debatten på FSD:s fullmäktigemöte den 18 april 2020. Fullmäktigemötet ska fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för 2019, fastställa partikongressdelegaterna och behandla FSD:s mål och plan för kommunalvalet 2021. Efter mötet ordnas miniseminarium om…
Läs mer

Nominerade partikongressdelegater

SDP:s partikongress går av stapel 12-14.6.2020 i Tammerfors. FSD har 18 partikongressdelegater, som väljs från tre valområden. FSD:s partiavdelningar har förhandlat om fördelningen av partikongressdelegaterna i respektive valområde och nominerat följande ordinarie delegater och ersättare. Partikongressdelegaterna fastställs på FSD:s fullmäktigemöte…
Läs mer

Storbjörk: Alla familjer är vinnare i familjeledighetsreformen

Idag presenterades regeringens familjeledighetsreform. Reformen innebär att antalet inkomstrelaterade stödmånader ökar från nuvarande ca 11,5 månader till ca 14 månader. Båda föräldrarna kommer härefter ha rätt till 164 dagar av föräldradagpenning. Av den egna kvoten kan högst 69 dagar överföras…
Läs mer

FSD:s Karlsson: Nu ser vi regeringen Marins krafttag för en bättre äldrevård

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson gläder sig över att vårdardimensioneringen inom äldrevården äntligen skrivs i lag. Därtill är hon nöjd över att hemvårdarnas parkeringsmöjligheter förbättras och att en tjänst som äldreombudsman kommer att inrättas i år.   – Personaldimensioneringen…
Läs mer

Storbjörk: Regeringens vårdsatsning är bra för Österbotten

  Idag presenterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider. Regeringen har redan kommit en bra bit på vägen och reformarbetet framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro…
Läs mer