Folktinget

Folktingets styrelse

ValdOrdinarie/Ersättare
Johan Kvarnström (Raseborg)2:a vice ordförande, ordinarie
Carita Henriksson (Pargas)2:a vice ordförande, ersättare
Anna Caldén (Nykarleby)ordinarie
Nils-Johan Englund (Vasa)ersättare

Folktingets nämnder

OrdinarieErsättare
Förvaltningutskott
John Liljelund (Esbo)Mats Lagerstam (Raseborg)
Integrationspolitiskt utskott
Malin Vesterback, (Malax)Lucas Jordi (Helsingfors)
Social- och hälsopolitiskt utskott
Marjo Österberg (Åbo)Annika Hautala (Jakobstad)
Utbildningsutskott
Karita Blom (Vasa)Nina Wessberg (Raseborg)