FSD:s extraordinarie kongress 30.5.2023

https://www.lyyti.in/fsdextrakongress2023

Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) samlas till extraordinarie kongress den 30.5.2023. Kongressen hålls via Teams. Kongressen ska utse FSD:s förslag till ledamöter i SDP:s partifullmäktige (2+2) samt FSD:s representant i SDP:s partistyrelse. Dessa väljs på SDP:s partikongress den 1-3.9.2023 i Jyväskylä.

Du kan anmäla dig till kongressen via denna länk: Anmälan till FSD:s extraordinarie kongress