FSD:s fullmäktigemöte

Broholmsgatan 18-20 C

Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktige sammankallas till ordinarie möte lördagen den 24 april 2021 kl. 10.00 på SDP:s partikansli på Broholmsgatan 18-20C i Helsingfors. Deltagande på distans via Teams rekommenderas.

Vid fullmäktigemötet behandlas de ärenden som finns nämnda i FSD:s stadgars 19 §.

Rätt att göra framställningar till fullmäktigemöte äger till distriktet hörande partiavdelnings medlem, partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsstyrelsen och partistyrelsen.

Motionerna ska sändas till styrelsen (fsd@sdp.fi) senast 14.3.2021.

Styrelsen för FINLANDS SVENSKA SOCIALDEMOKRATER RF

Länk till anmälan.

Anette Karlsson, ordförande
Hildur Boldt, verksamhetsledare