Nyland och Åboland – övriga interkommunala förtroendeuppdrag

Sydkustens stylelse

Ordinarie Ersättare
Valda fram till årsmötet 2024
Seppo Lintuluoto (Ekenäs)Kjell Grönqvist (Sibbo)
Birgit Schaffar-Kronqvist (Åbo)Kai Alajoki (Åbo)
Valda fram till årsmötet 2025
Holger Wickström (Karis)Larserik Häggman (Karis)

HUS – Nämnden för den språkliga minoriteten

OrdinarieErsättare
Ulf Heimberg (Raseborg)Viveca Lahti (Kyrkslätt

HUS – Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde

ValdOrdinarie/Ersättare
Sirkka-Leena Holmbergvice ordförande
Mats Lagerstamersättare
Marianne Isaksson-Heimbergersättare

Nylands förbund – Landskapsfullmäktige

ValdOrdinarie/Ersättare
Kimmo Lassander (Ingå)Ordinarie
Anette Karlsson (Borgå)Ordinarie
Nina Wessberg (Raseborg)Ordinarie
Mats Lagerstam (Raseborg)Ersättare

Västra Nylands delegation för polisärenden

ValdOrdinarie/Ersättare
Tom LångströmOrdinarie
Kimmo Lassander Ersättare

Västra Nylands folkhögskolas styrelse

ValdOrdinarie/Ersättare
Ann-Charlotte Portman (Ingå)Ordinarie

Västra Nylands folkhögskolas revisionsnämnd

ValdOrdinarie/Ersättare
Dennis Finnberg (Hangö)ordinarie
Gun Augustsson-Sula (Hangö)ersättare