Faktueringsuppgifter

Finlands Svenska Socialdemokrater rf mottar e-fakturor. Vänligen skicka fakturor enligt den här anvisningen:

NAMN FO-nummer Nätfakturaadress Service-ID

Finlands Svenska 2672563-2 003726725632 003721291126

Socialdemokrater rf

Vår operatör är Maventa. Använder ni er bank som operatör, då måste DABAFIHH

användas som service-ID.

Om det inte är möjligt att skicka e-fakturor, är adressen för pappersfakturor:

Finlands Svenska Socialdemokrater rf

26725632

PB 100

80020 Kollektor Scan

Fakturor kan också skickas med E-mail i PDF-format:

invoice-26725632@kollektor.fi