FSD:s fullmäktige

13:45

FSD:s fullmäktige är högsta beslutande organet mellan kongresserna. Fullmäktige sammanträder årligen före utgången av april. Fullmäktige har till uppgift att fastställa bokslutet, besluta om beviljande av ansvarsfrihet, behandla partiets och socialdemokratiska riksdagsgruppens verksamhet och behandla frågor i anslutning till Arbetarbladet och behandla inkomna motioner.

FSD:s fullmäktigemöte 2019 ordnas 23.3 kl. 10.30-15 på Pedersöre kommunalgård. Partisekreterare Antton Rönnholm inleder den allmänpolitiska debatten.

FSD fullmäktige 2019 möteshandlingar

 

Ordförande 2018-2019

Folke-Sundman

Folke Sundman, Helsingfors
folke.sundman (at) gmail.com

 

MEDLEMMAR I DISTRIKTSFULLMÄKTIGE 2018-2019

 

ÖSTERBOTTEN

Pia Rönnholm (Mats-Johan Kaars)

Elisabeth Kronqvist (Harri Niskanen)

Annika Ahläng (Stina Österbro)

Inger Englund (Majvor Grönroos)

Bengt Kronqvist (Bjarne Strengell)

Bernhard Bredbacka (Andreas Kronqvist)

Elin Härmälä (Johanna Överfors)

Alf Blomqvist (Erik Cederholm)

Alf Nyroos (Mira Turtonen)

 

ÅBOLAND

Ingmar Forne (Ann-Marie Kulla)

Carita Henriksson (Jani Karlsson)

 

HELSINGFORSREGIONEN

Yngve Lindholm (Inger Östergård)

Sven-Erik Nylund (Marianne Laxén)

 

VÄSTRA NYLAND

Frank Holmlund (Nina Wessberg)

Ann-Charlotte Portman (Holger Wickström)

Lukas Lundin (Marianne Isaksson-Heimberg)

Ralf Friberg (Timo Puumalainen)

Krister Sjöholm (Peter Baarman)

Viveca Lahti (Stig-Johan Nyberg)

 

ÖSTRA NYLAND

Ove Blomqvist (Piia Lappalainen)

Rainer Boman (Fjalar Sjölund)

Torbjörn Bergström (Henrik Löflund)