FSD:s fullmäktige

13:45

FSD:s fullmäktige är högsta beslutande organet mellan kongresserna. Fullmäktige sammanträder årligen före utgången av april. Fullmäktige har till uppgift att fastställa bokslutet,  besluta om beviljande av ansvarsfrihet, behandla partiets och socialdemokratiska riksdagsgruppens verksamhet och behandla frågor i anslutning till Arbetarbladet och behandla inkomna motioner.

Fullmäktige sammanträder 22.4.2017 i Tammerfors.

 

FULLMÄKTIGE 2016-2017

 

Ordförande

Folke-Sundman

Folke Sundman, Helsingfors
folke.sundman (at) gmail.com

 

Helsingforsregionen

Jens Osterman, Helsingfors (Lauri Heikkinen, Helsingfors)

Inger Östergård, Helsingfors (Sven-Erik Nylund, Vanda)

Yngve Lindholm, Esbo (Laura Lybeck, Helsingfors)

 

Västra Nyland

Krister Sjöholm, Hangö (Peter Baarman, Hangö)

Ann-Charlotte Portman, Ingå (Holger Wickström, Karis)

Frank Holmlund, Karis (Nina Wessberg, Karis)

Viveca Lahti, Kyrkslätt (Kaj Nurmi, Kyrkslätt)

Marianne Isaksson-Heimberg, Ekenäs (Ulf Heimberg, Ekenäs)

Tom Rehn, Ekenäs (Timo Puumalainen, Ekenäs)

 

Östra Nyland

 

Christer Bengts, Lovisa (Mats Eriksson, Pernå)

Mia Suominen, Sibbo (Kjell Grönqvist, Sibbo)

Ove Blomqvist, Borgå (Bengt Dahlqvist, Ernestas)

 

Åboland

Carita Henriksson, Pargas (Jani Karlsson, Pargas)

Ingmar Forne, Kimito (Börje Ström, Västanfjärd)

Tomi Kontkanen Åbo (Kennet Mattfolk, Åbo)

 

Österbotten

Johanna Överfors, Pedersöre (Elin Härmälä, Pedersöre)

Bengt Kronqvist, Jakobstad (Bjarne Strengell, Jakobstad)

Elisabeth Kronqvist, Vasa (Harri Niskanen, Vasa)

Peter Ruths, Närpes (Roger Kronlund, Närpes)

Susann Sjöström, Malax (Alf Nyroos, Petalax)

Bernhard Bredbacka, Larsmo (Kenneth Liljekvist, Larsmo)

Inger Englund, Nykarleby (Fredrik Mannström, Nykarleby)

Linda Holm, Korsholm (Karl-Henrik Nikula, Kristinestad)

Mikaela Dahlbacka, Kronoby (Erik Cederholm, Sundom)