FSD:s fullmäktige

13:45

FSD:s fullmäktige är högsta beslutande organet mellan kongresserna. Fullmäktige sammanträder årligen före utgången av april. Fullmäktige har till uppgift att fastställa bokslutet, besluta om beviljande av ansvarsfrihet, behandla partiets och socialdemokratiska riksdagsgruppens verksamhet och behandla frågor i anslutning till Arbetarbladet och behandla inkomna motioner.

 

Ordförande 2018-2019
Folke-Sundman

Folke Sundman, Helsingfors
folke.sundman (at) gmail.com

 

MEDLEMMAR I DISTRIKTSFULLMÄKTIGE 2018-2019

 

ÖSTERBOTTEN

Pia Rönnholm (Mats-Johan Kaars)

Elisabeth Kronqvist (Harri Niskanen)

Annika Ahläng (Stina Österbro)

Inger Englund (Majvor Grönroos)

Bengt Kronqvist (Bjarne Strengell)

Bernhard Bredbacka (Andreas Kronqvist)

Elin Härmälä (Johanna Överfors)

Alf Blomqvist (Erik Cederholm)

Alf Nyroos (Mira Turtonen)

 

ÅBOLAND

Ingmar Forne (Ann-Marie Kulla)

Carita Henriksson (Jani Karlsson)

 

HELSINGFORSREGIONEN

Yngve Lindholm (Inger Östergård)

Sven-Erik Nylund (Marianne Laxén)

 

VÄSTRA NYLAND

Frank Holmlund (Nina Wessberg)

Ann-Charlotte Portman (Holger Wickström)

Lukas Lundin (Marianne Isaksson-Heimberg)

Ralf Friberg (Timo Puumalainen)

Krister Sjöholm (Peter Baarman)

Viveca Lahti (Stig-Johan Nyberg)

 

ÖSTRA NYLAND

Ove Blomqvist (Piia Lappalainen)

Rainer Boman (Fjalar Sjölund)

Torbjörn Bergström (Henrik Löflund)

 

FSD:s fullmäktige 2020-2021

Ordförande 2020-2021
Folke-Sundman

Folke Sundman, Helsingfors
folke.sundman (at) gmail.com

 

MEDLEMMAR I DISTRIKTSFULLMÄKTIGE 2020-2021

 

ÖSTERBOTTEN 

Maria A Nygård (Bjarne Strengell) 

Pia Rönnholm (Mats-Johan Kaars) 

Filip Dahlskog (Harri Niskanen) 

Annika Ahläng (Stina Österbro) 

Inger Englund (Majvor Grönroos) 

Andreas Kronkvist (Bernhard Bredbacka) 

Johanna Överfors (Viktor Kock) 

Alf Blomqvist (Britt-Mari Söderholm) 

Alf Nyroos (Mira Turtonen) 

 

VÄSTRA NYLAND 

Frank Holmlund (Nina Wessberg) 

Marianne Isaksson-Heimberg (Karita Pihlström) 

Viveca Lahti (Stig-Johan Nyberg) 

Petra Baarman (Ulf Heimberg) 

Holger Wickström (Kaj Nurmi) 

 

HELSINGFORS 

Inger Östergård (Tom Långström) 

Sven-Erik Nylund (Anders Björklöf) 

 

ÖSTRA NYLAND 

Ove Blomqvist (Jan Nyström) 

Torbjörn Bergstöm (Henrik Löflund) 

Brita Seppänen (Majbritt Tikander-Bergström) 

 

ÅBOLAND 

Kai Alajoki (Gustav Wickström) 

Eva-Stina Hellbom (Ann-Marie Kulla)