FSD:s fullmäktige

FSD:s fullmäktige är högsta beslutande organet mellan kongresserna. Fullmäktige sammanträder årligen före utgången av april. Fullmäktige har till uppgift att fastställa bokslutet, besluta om beviljande av ansvarsfrihet, behandla partiets och socialdemokratiska riksdagsgruppens verksamhet och behandla frågor i anslutning till Arbetarbladet och behandla inkomna motioner.

FSD:s fullmäktige 2020-2022

Ordförande 2020-2022
Folke-Sundman

Folke Sundman, Helsingfors
folke.sundman (at) gmail.com

MEDLEMMAR I DISTRIKTSFULLMÄKTIGE 2020-2022

ÖSTERBOTTEN 

Maria A Nygård (Bjarne Strengell) 

Pia Rönnholm (Mats-Johan Kaars) 

Filip Dahlskog (Harri Niskanen) 

Annika Tetrault (Stina Österbro) 

Inger Englund (Majvor Grönroos) 

Andreas Kronkvist (Bernhard Bredbacka) 

Johanna Överfors (Viktor Kock) 

Alf Blomqvist (Britt-Mari Söderholm) 

Alf Nyroos (Mira Turtonen) 

VÄSTRA NYLAND 

Frank Holmlund (Nina Wessberg) 

Marianne Isaksson-Heimberg (Karita Pihlström) 

Viveca Lahti (Stig-Johan Nyberg) 

Petra Baarman (Ulf Heimberg) 

Holger Wickström (Kaj Nurmi) 

HELSINGFORS 

Inger Östergård (Tom Långström) 

Sven-Erik Nylund (Anders Björklöf) 

ÖSTRA NYLAND 

Ove Blomqvist (Jan Nyström) 

Torbjörn Bergstöm (Henrik Löflund) 

Brita Seppänen (Majbritt Tikander-Bergström) 

ÅBOLAND 

Kai Alajoki (Gustav Wickström) 

Eva-Stina Hellbom (Ann-Marie Kulla)