Fullmäktige

FSD:s fullmäktige är högsta beslutande organet mellan kongresserna. Fullmäktige sammanträder årligen före utgången av april. Fullmäktige har till uppgift att fastställa bokslutet, besluta om beviljande av ansvarsfrihet, behandla partiets och socialdemokratiska riksdagsgruppens verksamhet och behandla frågor i anslutning till Arbetarbladet och behandla inkomna motioner.

FSD:s fullmäktige 2023-2024

Ordförande
Ulf Heimberg är ordförande för FSD:s fullmäktige.

Ulf Heimberg, Raseborg
ulf.heimberg@surfnet.fi

MEDLEMMAR I DISTRIKTSFULLMÄKTIGE 2023-2024

ÖSTERBOTTEN 

Maria A Nygård (Bjarne Strengell) 

Mats-Johan Kaars (Jenny Rönnholm)

Andreas Kronqvist (Bernhard Bredbacka)

Rebecca Åkers (Jonna Lindqvist) 

Inger Englund (Majvor Grönroos) 

Alf Nyroos (Mira Turtonen)

Jonatan Wikström (Karita Blom)

Jonas Finne (Elin Härmälä) 

Alf Blomqvist (Britt-Marie Söderholm) 

Annika Hautala (Peter Ruths) 

VÄSTRA NYLAND 

Frank Holmlund (Nina Wessberg) 

Marianne Isaksson-Heimberg (Tom Rehn) 

Viveca Lahti (Mikael Gerkman) 

Petra Nummelin (Timo Puumalainen) 

Sirkka-Leena Holmberg (Simon Andersson) 

HELSINGFORSREGIONEN

Filip Dahlskog (Johannes Waris)

Marianne Laxén (Tom Långström)

Sven-Erik Nylund (Hildur Boldt) 

ÖSTRA NYLAND 

Ove Blomqvist (Timo Simos) 

Torbjörn Bergstöm (Henrik Löflund) 

Brita Seppänen (Kjell Grönqvist) 

ÅBOLAND 

Ingmar Forne (Ann-Marie Kulla) 

Tom Lindholm (Carita Henriksson)

Camilla Kronqvist (Leif Grönroos)