Kongressen

Kongressen är Finlands Svenska Socialdemokrater FSD:s högsta beslutande organ.

Kongressen hålls varje år före slutet av november. Kongressombuden väljs av partiavdelningarna. Kongressen beslutar bland annat om verksamhetsplanen och budgeten för nästa år, behandlar inlämnade motioner.

Ojämna år väljs FSD:s distriktsstyrelse, jämna år väljs FSD:s fullmäktige för de två följande kalenderåren.

FSD:s kongress 2020 hölls den 24-25 oktober 2020. Kongressen ordnades undantagsvis som distansmöte.

FSD:s följande distriktskongress ordnas den 23-24 oktober 2021 i Vanda. Anmäl dig via denna länk.