Kongressen

13:45

Kongressen är Finlands Svenska Socialdemokrater FSD:s högsta beslutande organ.

Kongressen hålls varje år före slutet av november. Kongressombuden väljs av partiavdelningarna. Kongressen beslutar bland annat om verksamhetsplanen och budgeten för nästa år, behandlar inlämnade motioner. Vartannat år (nästa gång i år 2019) väljer kongressen ordförande, viceordförande, styrelse och distriktsfullmäktige för FSD.

FSD:s kongress 2019 hålls 26-27 oktober 2019 i Raseborg. Samtidigt firar FSD 120 år.

Mera info om kongressen 2019 via denna länk.