Kongressen

Kongressen är Finlands Svenska Socialdemokrater FSD:s högsta beslutande organ.

Kongressen hålls varje år före slutet av november. Kongressombuden väljs av partiavdelningarna. Kongressen beslutar bland annat om verksamhetsplanen och budgeten för nästa år, behandlar inlämnade motioner.

Ojämna år väljs FSD:s distriktsstyrelse, jämna år väljs FSD:s fullmäktige för de två följande kalenderåren.

FSD:s kongress 2021 hölls den 23-24 oktober i Vanda.

FSD:s följande distriktskongress ordnas den 22-23 oktober i Åbo.