Kongressen

Kongressen är Finlands Svenska Socialdemokrater FSD:s högsta beslutande organ.

Kongressen hålls varje år före slutet av november. Kongressombuden väljs av partiavdelningarna. Kongressen beslutar bland annat om verksamhetsplanen och budgeten för nästa år, behandlar inlämnade motioner.

Ojämna år väljs FSD:s distriktsstyrelse, jämna år väljs FSD:s fullmäktige för de två följande kalenderåren.

FSD:s följande distriktskongress ordnas den 25-26 november i Jakobstad. Framställningar ska vara inskickade senast den 15.10.

Anmäl dig till kongressen via denna länk.

Program:

Lördag 25.11

09.00-09.45   Anmälan och fullmaktsgranskning, kaffeservering

10.00                                                    Kongressen öppnas

 • Välkomstmusik
 • Ordförande Dimitri Qvintus
 • Kallande av hedersmedlemmar
 • Behandlas §§ 1-6

10.30                                                     Hälsningsanföranden

11:00                                                     Remissdebatt om det allmänpolitiska läget (§7)
                                                                 inleds av Antti Rinne, generalsekreterare för SAMAK

13:00                                                    LUNCH, resolutionsutskottet sammanträder 

13.45                                                     Uttalande från kongressen

14.00                                                     Prisutdelning

 • Lennart Svensson-stipendium
 • Maarit Feldt-Ranta-priset

(14.00                                                   Nomineringstiden går ut)

14:15                                                      Remissdebatt om framställningar till kongressen (§8)

16:00                                                    Presentation av kandidater till FSD:s presidium

16:15                                                      Utskottsarbete på kongressplatsen

19.00                                                     Kongressmiddag på kongressplatsen

Söndag 26.11

8:30-9:00                                           Kaffeservering

9:00                                                      Kongressen fortsätter med personval: 

 • FSD:s ordförande 2024–2025
 • FSD:s viceordförande 2024–2025
 • FSD:s styrelse

10:00                                                    Arbetslivsseminarium, inleds av Reijo Paananen, generalsekreterare för Industrianställda i Norden. I panelen:

 • Hildur Boldt, kommunikationsexpert, PAM
 • Eva Lindh, riksdagsledamot Sverige
 • Johan Kvarnström, riksdagsledamot

12.00                                                     LUNCH

13:00                                                    Europaparlamentsval

 • Nominering av kandidat i EU-valet

13:15                                                      Linjetal av FSD:s ordförande Dimtri Qvintus

13:30                                                     Beslutsbehandling

 • Budget och verksamhetsplan för år 2024, m.m.
 • Framställningar till kongressen

16.00 ca                                             Kongressen avslutas