Kongressen

13:45

Kongressen är Finlands Svenska Socialdemokrater FSD:s högsta beslutande organ.

Kongressen hålls varje år före slutet av november. Kongressombuden väljs av partiavdelningarna. Kongressen beslutar bland annat om verksamhetsplanen och budgeten för nästa år, behandlar inlämnade motioner. Vartannat år (nästa gång i år 2021) väljer kongressen ordförande, viceordförande, styrelse och distriktsfullmäktige för FSD.

FSD:s kongress 2020 hålls 24-25 oktober 2020. Kongressen ordnas undantagsvis som distansmöte.

Mera info om kongressen 2020 via denna länk.