Kongressen

13:45

Kongressen är Finlands Svenska Socialdemokrater FSD:s högsta beslutande organ.

Kongressen hålls varje år före slutet av november. Kongressombuden väljs av partiavdelningarna. Kongressen beslutar bland annat om verksamhetsplanen och budgeten för nästa år, behandlar inlämnade motioner. Vartannat år (nästa gång 2019) väljer kongressen ordförande, viceordförande, styrelse och distriktsfullmäktige för FSD.

FSD:s 104:e kongress hålls 3-4 november 2018 i Borgå.

Här finns möteshandlingar till årets kongress:

Kongresshandlingarna 2018