Om FSD

Finlands Svenska Socialdemokrater, FSD, är ett av 13 partidistrikt inom Finlands Socialdemokratiska Parti, SDP.

FSD grundades 1899 och är den äldsta partiorganisationen i landet. Genom aktivt riksdagsarbete, goda kontakter med ministrar och tjänstemän och aktiva medlemmar i kommunfullmäktige och föreningar bevakar FSD finlandssvenskarnas intressen och arbetar för att skapa social trygghet och rättvisa i våra svenskbygder. Det gäller allt från sysselsättning och inkomstfördelning till vård, skola och omsorg.

FSD består av 36 partiavdelningar i vilka det finns drygt 1400 medlemmar. Man blir partimedlem genom att ansluta sig till en lokalförening.

FSD har två kanslier, ett i Helsingfors och ett i Vasa, en verksamhetsledare och en ombudsman.