Österbotten – Övriga interkommunala förtroendeuppdrag

Kvarnen

OrdinarieErsättare
Styrelsen
Ann-Sofi Storbjörk (Jakobstad)Andreas Kronqvist (Larsmo)
Revisionsnämnden
Jonas Finne, PedersöreAlf Blomqvist (Jakobstad)

Optima

OrdinarieErsättare
Styrelsen
Niklas Gustafsson (Jakobstad)Inger Englund (Nykarleby)
Revisionsnämnden
Elin Härmälä (Pedersöre)Anderas Kronqvist (Larsmo)

Österbottens förbund

OrdinarieErsättare
Styrelsen
Richard Sjölund (för 1 år, Jakobstad)Peter Sjökvist (Närpes)
Landskapsfullmäktige
Pia Rönnholm (Närpes)Peter Sjökvist (Närpes)
Rebecca Åkers (Korsholm)SFP ersättare
SFP ordinarieHeidi Backman (Nykarleby)

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

OrdinarieErsättare
Styrelsen
Victor Kock (Pedersöre)Majvor Grönroos (Nykarleby)
Britt-Mari Enholm (Malax)Alf Nyroos (Malax)
Revisionsnämnden
Johanna Tallgren (Nykarleby)Ove Ljungqvist (Korsholm)
Kultursektionen
Mats-Johan Kaars (Närpes)Christer Bogren (Malax)