Handbok för nya medlemmar

I Handboken för nya medlemmar (pdf), finns information om hur partiet är uppbyggt och dina rättigheter som partimedlem.

VÄLKOMMEN MED!

Du har fattat ett fint beslut, då du blev medlem i SDP. Som socialdemokrat tillhör du en stor finländsk och internationell rörelse vars grundvärden är frihet, jämlikhet, fred och solidaritet. De socialdemokratiska målsättningarna utgår från människovärdet och mänskliga rättigheter. SDP:s ideal är ett samhälle, där frihet övervinner förtryck, humanitet över intolerans och rättvisa över egoism.

För oss socialdemokrater är arbete och arbetsliv, offentlig service och trygga boendemiljöer, omsorgen om de svaga, avlägsnandet av miljöproblem och värnandet om bildning viktiga frågor. Partiets värderingar har sammanfattats i partiets prncipprogram. Aktuella linjedragningar hittar du i våra specialprogram och ställningstaganden. De här dokumenten hittar du på adressen: www.sdp.fi

Den socialdemokratiska folkrörelsen kämpar som parti för att få inflytande i samhället och därmed kunna förverkliga våra mål. Samtidigt fungerar partiet som ett samfund som främjar samhällsengagemang bland sina medlemmar.

Makten i partiet tillhör medlemmarna, som förenas av ett ansvar för de gemensamma värderingarna, de gemensamt överenskomna stadgarna och det frivilliga organsationsarbetet.

Det går att förändra världen. Men för det krävs modiga människor.Också du kan förändra världen.

Välkommen med i det Socialdemokratiska partiet –välkommen med som påverkare!