Kommunalvalet 2021

Vill du påverka din näromgivning och bygga en bättre vardag?

I kommunalvalet 18.4.2021 väljs beslutsfattarna som påverkar allas vår vardag. I fullmäktige beslutar vanliga kommuninvånare hur deras kommun ska utvecklas.

Klicka här om du är intresserad av kandidatur!

Du kan ställa upp i kommunalvalet om du
1) har kommunen som hemkommun,
2) har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
3) inte står under förmynderskap.