Lokalföreningens ABC

Ibland kan det uppstå oklarheter hur man ska agera i vissa frågor inom lokalavdelningarna. Därför har vi gjort en ABC-bok i presentationsform där man kan kolla upp och förhoppningsvis få svar på de oklarheter som kan uppstå. Den här handboken kan ses som ett komplement till lokalavdelningarnas stadgar.

Här hittar ni handboken:

Lokalföreningens ABC