Kanslier och personal

Finlands Svenska Socialdemokrater har två anställda, Verksamhetsledare Nils-Johan Englund, arbetsort Vasa samt Simon Bergman, organisationssekreterare i Helsingfors.

FSD:s kansli i Helsingfors

Broholmsgatan 18-20 C
00530 Helsingfors

FSD:s kansli i Vasa

Storalånggatan 50
65100 Vasa

Personalen

Nils-Johan Englund, Verksamhetsledare

mobil: +35840 719 2721
e-post: nils-johan.englund(at)sdp.fi

Skicka krypterad e-post via länken

Simon Bergman, organisationssekreterare

mobil: +358 44 3265635
e-post: simon.bergman(at)sdp.fi

Skicka krypterad e-post via länken

Ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater:

Dimitri Qvintus
Politisk verksamhet och påverkan

telefon: +358 50 5740956
e-post: dimitri.qvintus(at)gmail.com