Kanslier och personal

Finlands Svenska Socialdemokrater har två anställda, Verksamhetsledare Hildur Boldt i Helsingfors och ombudsman Nils-Johan Englund i Vasa.

FSD:s kansli i Helsingfors

Broholmsgatan 18-20 C
00530 Helsingfors

FSD:s kansli i Vasa

Storalånggatan 50
65100 Vasa

Personalen

Hildur Boldt, verksamhetsledare
Politisk beredning och kommunikation, valkampanjer, ekonomi. Kontaktperson för Helsingfors och Nyland.

telefon: +358400 327 762
e-post: hildur.boldt(at)sdp.fi

Skicka krypterad e-post via länken

Nils-Johan Englund, ombudsman
Medlemsfrågor och medlemskommunikation. Kontaktperson för Åboland och Österbotten.

telefon: +35840 719 2721
e-post: nils-johan.englund(at)sdp.fi

Skicka krypterad e-post via länken

Simon Bergman, kampanjanställd
Sociala medier, stöd till valchefer och kandidater i kommunalvalet 2021.
epost: simon.bergman (at) sdp.fi

Ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater:

Anette Karlsson
Politisk verksamhet och påverkan

telefon: 040-747-6604
e-post: anette.h.karlsson(at)gmail.com