Kanslier och personal

Finlands Svenska Socialdemokrater har för tillfället en anställd, Verksamhetsledare Nils-Johan Englund, arbetsort Vasa.

FSD:s kansli i Helsingfors

Broholmsgatan 18-20 C
00530 Helsingfors

FSD:s kansli i Vasa

Storalånggatan 50
65100 Vasa

Personalen

Nils-Johan Englund, Verksamhetsledare

telefon: +35840 719 2721
e-post: nils-johan.englund(at)sdp.fi

Skicka krypterad e-post via länken

Ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater:

Anette Karlsson
Politisk verksamhet och påverkan

telefon: 040-747-6604
e-post: anette.h.karlsson(at)gmail.com