Politik

Finlands Svenska socialdemokrater jobbar för frihet, jämlikhet och solidaritet för alla i kommunerna, i riksdagen och internationellt.

Du kan läsa mera om vår politik i SDP:s principdeklaration och FSD:s politiska program.