Församlingen – ett samfund för gemensamt ansvar

13:50

I november skall nya förtroendevalda väljas till kyrkofullmäktige och församlingsråd inom den evangeliskluterska kyrkan. De förtroendevalda
väljs genom val för fyra år framåt. Varje medlem i kyrkan som fyllt 16 år är röstberättigad i valet. Valbar är varje 18 år fyllda medlem i församlingen.

 

Vi socialdemokrater vill kalla alla våra medlemmar och anhängare med och påverka kyrkans arbete både lokalt och i vidare sammanhang.

 

SOM SOCIALDEMOKRATER ARBETAR VI FÖR EN KYRKA, DÄR

  • ingen lämnas ensam
  • alla tas hand om
  • alla församlingsmedlemmar/människor är likvärdiga

 

Bekanta dig med SDP:s församlingsvalsprogram