Resolutioner

Här hittar resolutioner från FSD:s kongresser och fullmäktigemöten.

FSD: Vi arbetar för social rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter! (Fullmäktige 27.4.2024)

FSD:s kongress: Regeringen måste dra tillbaka sina försämringar till den nordiska modellen (26.11.2023)

FSD:s kongress: Social- och hälsovården måste få mer pengar och arbetsro! (25.11.2023)

SDP är en garanti för jämlikhet och välfärd (29.4.2023)

FSD: Ryssland bör dra sig ut ur Ukraina (Kongress 23.10.2022)

FSD: Nej till tvångslagar (Fullmäktige 9.4.2022)

FSD: Arbetstiden bör förkortas (Kongress 23.10.2021)

FSD: Värna om kollektivavtalssystemet! (Fullmäktige 24.4.2021)

FSD: En stark välfärdsstat är bästa krisberedskapen (Fullmäktige 24.4.2021)

FSD: FN:s konvention om kärnvapenförbud i kraft – även Finland bör ratificera! (Kongress 25.10.2020)

FSD: I social- och hälsovårdsreformen tryggas service oberoende av plånbokens tjocklek (Kongress 25.10.2020)

FSD: Vi väljer den gemensamma välfärden! (Kongress 24.10.2020)

FSD: Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar (Fullmäktige 16.5.2020)

FSD: Hållbar solidaritet i utrikespolitiken (Kongress 26.10.2019)

FSD: En ny riktning för Finland (Kongress 26.10.2019)

FSD: Finland behöver medmänsklighet och framtidsinvesteringar (Fullmäktige 23.3.2019)

FSD: En ljusare framtid för alla (Kongress 3.11.2018)

FSD: Välfärd också på svenska! (Fullmäktige 14.4.2018)

FSD: Katalanernas framtid bör avgöras genom dialog, inte genom våld! (Kongressen 29.10.2017)

FSD: Folks liv står på spel om det går fel – ta time out i vårdreformen, regeringen! (Kongressen 29.10.2017)

FSD: Stoppa vapenexporten till krigförande länder (Kongressen 28.10.2017)

FSD: Finland bör gå med i avtalet om globalt förbud av kärnvapen (Kongressen 28.10.2017)

Investeringar i bildning är investeringar i framtiden (Fullmäktige 22.4.2017)

FSD: Investering i jämlikhet och utbildning ger välstånd (Kongressen 23.10.2016)

FSD: Skattepengar ska användas för vården, inte privata vinster! (Kongressen 22.10.2016)

FSD: Nej till rasism, fascism och främlingsfientlighet (Kongressen 22.10.2016)

FSD:s hälsning till regeringens ramria: Våga investera i framtiden! (Fullmäktige 4.2.2016)

Hantera flyktingkrisen nu! (Kongressen 25.10.2015)

Relationerna till våra grannländer bör normaliseras (Kongressen 25.10.2015)

FSD: Rubba inte framtidstron! (Kongressen 24.10.2015)