Resolutioner

13:36

Här hittar resolutioner från FSD:s kongresser och fullmäktigemöten.

FSD: Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar (Fullmäktige 16.5.2020)

FSD: Finland behöver medmänsklighet och framtidsinvesteringar (Fullmäktige 23.3.2019)

FSD: Välfärd också på svenska! (Fullmäktige 14.4.2018)

FSD: Katalanernas framtid bör avgöras genom dialog, inte genom våld! (Kongressen 29.10.2017)

FSD: Folks liv står på spel om det går fel – ta time out i vårdreformen, regeringen! (Kongressen 29.10.2017)

FSD: Stoppa vapenexporten till krigförande länder (Kongressen 28.10.2017)

FSD: Finland bör gå med i avtalet om globalt förbud av kärnvapen (Kongressen 28.10.2017)

Investeringar i bildning är investeringar i framtiden (Fullmäktige 22.4.2017)

FSD: Investering i jämlikhet och utbildning ger välstånd (Kongressen 23.10.2016)

FSD: Skattepengar ska användas för vården, inte privata vinster! (Kongressen 22.10.2016)

FSD: Nej till rasism, fascism och främlingsfientlighet (Kongressen 22.10.2016)

FSD:s hälsning till regeringens ramria: Våga investera i framtiden! (Fullmäktige 4.2.2016)

Hantera flyktingkrisen nu! (Kongressen 25.10.2015)

Relationerna till våra grannländer bör normaliseras (Kongressen 25.10.2015)

FSD: Rubba inte framtidstron! (Kongressen 24.10.2015)