Styrelsen

FSD:s styrelse 2024-2024.

FSD:s styrelse 2022-2023

Ordförande: Dimitri Qvintus
E-post: dimitri.qvintus@gmail.com
Tel.: +358 50 574 0956

1:a vice ordförande: Anna Caldén
E-post: annacalden@gmail.com

2:a vice ordförande: Peter Sjökvist
E-post: fortroendeman@narko.com

Styrelsemedlemmar:

Monika Fagerholm
Ingmar Forne
Kjell Grönqvist
Annika Hautala
Larserik Häggman
Elin Härmälä
Arseniy Lobanovskiy
Malin Vesterback
Jonatan Wikström
Rebecca Åkers

Styrelsens ersättare

Jacob Storbjörk
Martin Nybom
Frank Holmlund
Roger Kronlund
Holger Wickström