Styrelsen

13:46

FSD:s styrelse 2020-2021

FSD:s nya presidium. Fr.v. Jacob Storbjörk, Anette Karlsson och Erica Helin

FSD:s presidium Jacob Storbjörk, Anette Karlsson och Erica Helin

Ordförande: Anette Karlsson

E-post: anette.h.karlsson@gmail.com

 

1:a vice ordförande: Jacob Storbjörk

E-post: jacob@storbjork.fi

 

2:a vice ordförande: Erica Helin

E-post: ericahelin@gmail.com

 

Styrelsemedlemmar:

Peter Sjökvist 

Elin Härmälä 

Rebecca Åkers 

Kjell Grönqvist 

Lilian Strömberg 

Marianne Laxén 

Sirkka-Leena Holmberg 

Mats Lagerstam 

Petri Nyberg 

 

Styrelsens ersättare:

Jonna Lindqvist 

Jari Lehtivaara 

Lars-Erik Häggman 

Maj Granroth 

Mikaela Luoma