Styrelsen

FSD:s styrelse 2022-2023.
Ordförande Dimitri Qvintus i mitten på främre raden.
Därefter t.h. 1:a viceordförande Anna Caldén och längst t.h. 2:a viceordförande Peter Sjökvist

FSD:s styrelse 2022-2023

Ordförande: Dimitri Qvintus

E-post: dimitri.qvintus@gmail.com

1:a vice ordförande: Anna Caldén

E-post: annacalden@gmail.com

2:a vice ordförande: Peter Sjökvist

E-post: fortroendeman@narko.com

Styrelsemedlemmar:

Kai Alajoki 

Kjell Grönkvist 

Larserik Häggman 

Elin Härmälä 

Mats Lagerstam

Jonna Lindqvist 

Arseniy Lobanovskiy 

Jacob Storbjörk 

Heidi Åkerfelt

Rebecca Åkers 

Styrelsens ersättare:

Martin Nybom

Holger Wickström

Lilian Strömberg