anette karlsson

Öppningstal FSD:s kongress 2021 – Anette Karlsson

Bästa kamrater, kära vänner Det är så trevligt att se er alla här idag. Att få träffas och diskutera i samma mötessal, och gemensamt förbättra världen – det är något som vi alla har saknat. I början av veckan tänkte…
Läs mer

Gruppanförande på Folktingets session

FSD:s ordförande Anette Karlsson höll socialdemokraternas gruppanförande på folktingets session 23.4.2021. Ärade talman, bästa Folktingsledamöter, vänner Det är roligt att se er, även om vi bara träffas via skärmen. Det senaste året har varit tungt och ensamt. Många av oss…
Läs mer

FSD:s Karlsson: Social- och hälsovårdsreformen framskrider

  Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson glädjs över att social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. I utlysningen 2020 prioriteras särskilt…
Läs mer

FSD kräver översättning av THL-handbok – ”Fråga om patientsäkerhet”

Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver i ett brev till ministern att social- och hälsovårdsministeriet översätter handboken Turvallinen lääkehoito (Säker läkemedelsbehandling) till svenska. FSD efterlyser tillräckliga resurser för översättning av centrala rekommendationer inom social- och hälsovården till svenska. – Det är…
Läs mer

Anette Karlsson nominerad till riksdagsvalskandidat

Borgå svenska socialdemokrater har nominerat Borgå fullmäktigeledamot Anette Karlsson till kandidat i våren 2019 riskdagsval. Karlsson är fullmäktigeledamot och medlem i Borgå stadsstyrelsen. Hon var en av Borgås röstmagneter i förra vårens kommunalval. – I riksdagen behövs kunniga och aktiva personer, som…
Läs mer

Anette Karlsson: Rätt till skolskjuts från två hem

Varje år skiljer sig föräldrarna till ca. 30 000 barn och unga. Vi talar alltså om tusentals barn vars föräldrar bor på olika adresser. I många fall bor barnet hos endera sin mamma eller pappa, men en del bor hos…
Läs mer

Anette Karlsson: Behöver fattiga gå i skola?

Det finns inte många länder i världen, där alla fyra barn från en fattig arbetarfamilj och en arbetslös ensamförsörjares barn får en högskoleutbildning. I teorin har alla finländare lika möjligheter att studera. I praktiken är det inte så. Av högskolestuderanden…
Läs mer

Trygga det svenskspråkiga skolhemmet

Finlands svenska socialdemokraters viceordförande Anette Karlsson och Ålands lagtingsledamot Göte Winé är upprörda över planerna att köra ner Lagmansgården, det enda svenskspråkiga skolhemmet i Finland. Det är inte ändamålsenligt att besluta stänga Lagmansgården utan klara besked om hur den svenskspråkiga…
Läs mer