Folktinget

Gruppanförande av Simon Bergman på Folktingets session 12-13.5.2023

Den gånga regeringsperioden innebar en sällan skådad satsning på landets tvåspråkighet. Regeringen Marin utarbetade en ny, uppdaterad och gedigen nationalspråksstrategi. Målet med strategin är att säkerställa att det i Finland också i fortsättningen finns två levande nationalspråk. För svenskans del är de främsta målen…
Läs mer

Johan Kvarnströms öppningsanförande, Folktingets session 12-13.5.2023

Bästa talman, ärade folktingsledamöter, bästa vänner, Vi är samlade till session i en allvarlig tid som stämmer till eftertanke på många plan. Globalt fortsätter kriser som påverkar hela mänsklighetens framtid. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är fenomen som kan…
Läs mer

Johan Kvarnströms gruppanförande på Folktingets extra session

Riksdagsledamot Johan Kvarnström höll socialdemokraternas gruppanförande på Folktingets extra session den 24 augusti 2021. (Det talade ordet gäller) Tack bästa talman, ärade folktingsledamöter, kära vänner, Den socialdemokratiska gruppen önskar för det första er alla grattis till ert inval till betydelsefulla…
Läs mer

Gruppanförande på Folktingets session

FSD:s ordförande Anette Karlsson höll socialdemokraternas gruppanförande på folktingets session 23.4.2021. Ärade talman, bästa Folktingsledamöter, vänner Det är roligt att se er, även om vi bara träffas via skärmen. Det senaste året har varit tungt och ensamt. Många av oss…
Läs mer

Gruppanförande på Folktingets session 2019

Svenska Finlands Folkting samlades till session 3-4 maj 2019 i Mariehamn. Folktingets vice ordförande Jacob Storbjörk framförde socialdemokraternas gruppanförande i den allmänpolitiska debatten.   Bästa talman, bästa folktingsledamöter, vänner,   Den socialdemokratiska gruppen är mycket stolta och glada över att…
Läs mer

Ralf Friberg: ”Vi lever i dag i den osäkraste av världar”

På Folktingets session i Helsingfors den 9.4 höll Ralf Friberg SDP:s gruppens anförande. Talet kan läsas här i sin helhet: Efter senaste riksdagsval har Svenska Finlands Folktings betydelse ökat. Detta ställer i sin tur ökade krav på tingets initiativkraft och…
Läs mer