FSD kongress

FSD: Ryssland bör dra sig ut ur Ukraina

För en hållbar fred i Ukraina Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) fördömer Rysslands anfallskrig mot Ukraina, de illegala annekteringarna och bombningarna av civila mål. Det ofantliga mänskliga lidandet kräver ett snabbt slut på kriget. Ryssland bör dra sig ut ur Ukraina.…
Läs mer

Kallelse till FSD:s kongress 22-23.10

Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie distriktskongress den 22 och 23 oktober 2022 i Åbo. Platsen för kongressen är Statens ämbetshus (Självständighetsplan 2, 20800 Åbo). Styrelsen kan vid behov besluta om deltagande på distans. Fullmaktsgranskning sker i samband med…
Läs mer

Dimitri Qvintus vald till FSD:s ordförande 2022-2023

FSD:s kongress valde Dimitri Qvintus till ordförande för FSD:s styrelse för åren 2022-2023 genom omröstning. Rösterna föll 40 för Qvintus, 8 för Peter Sjökvist. Anna Caldén valdes till 1:a vice ordförande medan Peter Sjökvist valdes till 2:a vice ordförande. –…
Läs mer
Kaj Bärlund utsågs på FSD:s kongress till FSD:s hedersordförande.

FSDs kongress kallade Kaj Bärlund till hedersordförande och sex nya hedersmedlemmar

Finlands svenska socialdemokrater kallade minister Kaj Bärlund till hedersordförande på sin kongress på lördag. Till hedersmedlemmar kallades Mae Cedercreutz-Pesonen, Elisabeth Helander, Henrik Helenius, Yngve Lindholm, Tom Sandlund och Inger Östergård. Hedersmedlemskapet är en erkänsla och tack för ett långt och…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: FN:s konvention om kärnvapenförbud i kraft – även Finland bör ratificera!

Finlands svenska socialdemokraters kongress gläds över nyheten att FN:s konvention om kärnvapenförbud nu har undertecknats av femtio stater och träder i kraft i januari 2021. FSD anser att kärnvapnen tillsammans med klimatuppvärmningen utgör det största hotet mot mänsklighetens överlevnad. Finland…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: I social- och hälsovårdsreformen tryggas service oberoende av plånbokens tjocklek

Regeringen Marins vårdreform handlar om att trygga en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet i hela vårt land. Med reformen inrättas helt nya välfärdsområden som ska sörja för att vi alla får den vård och omsorg vi behöver, utan…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: Vi väljer den gemensamma välfärden!

Under coronakrisen har den nordiska välfärdsmodellen igen visat sin styrka. Regeringen har agerat kraftfullt för att hindra smittspridningen och för att trygga jobben och välfärden. Den offentliga vården och det sociala skyddsnätet har gett oss trygghet. Satsningarna på forskning och…
Läs mer

Anette Karlsson: När välfärdsstaten ska förnyas och förbättras, är det viktigt att forskning och vetenskap får en större roll i beslutsfattandet.

Bästa vänner, kamrater Det är roligt att se er, även om bara via datorskärmen. Jag hade sett fram emot att träffa er alla i Vanda, men tyvärr var det, liksom mycket annat också i år, inte möjligt. Inget är som…
Läs mer

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i FSD:s kongress

Inkommande veckoslut (26-27.10) samlas Finlands Svenska Socialdemokrater till kongress på Lärkkulla i Karis, Raseborg. Kongressen inleds lördagen 26.10 kl.10:00. I samband med kongressen blir det 120-årsjubileum. Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP) inleder den allmänpolitiska debatten på FSD:s kongress. På söndagen ordnas…
Läs mer

FSD firar 120 år

Den 26-27.10 samlas Finlands Svenska Socialdemokrater till kongress på Lärkkulla i Karis, Raseborg. I samband med kongressen blir det 120-års jubileum.  Vill du delta i kongressen kan du anmäla dig via denna länk: Anmälan till FSD:s kongress 2019 Kongressen inleds…
Läs mer