Taggade inlägg FSD kongress

FSDs kongress kallade Kaj Bärlund till hedersordförande och sex nya hedersmedlemmar

Finlands svenska socialdemokrater: FN:s konvention om kärnvapenförbud i kraft – även Finland bör ratificera!

Finlands svenska socialdemokrater: I social- och hälsovårdsreformen tryggas service oberoende av plånbokens tjocklek

Finlands svenska socialdemokrater: Vi väljer den gemensamma välfärden!

Anette Karlsson: När välfärdsstaten ska förnyas och förbättras, är det viktigt att forskning och vetenskap får en större roll i beslutsfattandet.

FSD:s kongress 2020

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i FSD:s kongress

FSD firar 120 år

FSD kräver skärpta klimatmål och rättvis övergång till cirkulär ekonomi

Viktor Kock: ”Vi är partiet med visioner för framtiden och vi har beredskap att genomföra nödvändiga reformer.”