FSD

Investeringar i bildning är investeringar i framtiden

Regeringspartierna förlorade stort i kommunalvalet. Folket har dömt ut regeringens nedskärningspolitik och vill istället se en politik som inger framtidstro och hopp och som vågar göra satsningar för en bättre framtid. Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) förutsätter att regeringen lyssnar och…
Läs mer

Beklämmande att grundläggande rättigheter fått ge vika för regeringens maktpolitik

Behandlingen av jourreformen visar klart och tydligt att SDP är garanten för det svenska i Finland. SDP var det enda stora partiet som försvarade de språkliga rättigheterna och Vasa centralsjukhus rätt att få fulljoursstatus, konstaterar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor…
Läs mer

Viktor Kock: Enda gångbara att VCS får fulljour

Grundlagsutskottet gav som väntat på onsdag tummen ned åt regeringens jourreform i nuvarande form för att den inte tillgodoser de språkliga rättigheterna. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att det bästa alternativet med tanke på de språkliga rättigheterna är att både…
Läs mer

Dessa är FSDs delegater till partikongressen i Lahtis 2017

Läs mer

FSD:s hälsning till ramrian: Våga investera i framtiden!

Resolution antagen vid FSD:s fullmäktige 2.4.2016 i Vanda. Regeringen samlas till ramria nästa vecka. Då ska högerpartierna Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna göra upp om budgetramarna för de kommande åren. Enligt uppgift planeras det ytterligare nedskärningar för 400 miljoner euro.  …
Läs mer