fsdkongress

Dimitri Qvintus vald till FSD:s ordförande 2022-2023

FSD:s kongress valde Dimitri Qvintus till ordförande för FSD:s styrelse för åren 2022-2023 genom omröstning. Rösterna föll 40 för Qvintus, 8 för Peter Sjökvist. Anna Caldén valdes till 1:a vice ordförande medan Peter Sjökvist valdes till 2:a vice ordförande. –…
Läs mer

FSD: Arbetstiden bör förkortas

I Finland råder en oroväckande arbetskraftspolitisk verklighet. Å ena sidan har vi arbetskraftsbrist inom många branscher, å andra sidan har vi en hel del arbetslösa och arbetsoförmögna som är svåra att sysselsätta men ändå aktivt skall styras mot arbetssökning. Vi…
Läs mer

Öppningstal FSD:s kongress 2021 – Anette Karlsson

Bästa kamrater, kära vänner Det är så trevligt att se er alla här idag. Att få träffas och diskutera i samma mötessal, och gemensamt förbättra världen – det är något som vi alla har saknat. I början av veckan tänkte…
Läs mer

Statsministrarna i de nordiska länderna har uppställt som mål att Norden skall vara världens mest integrerade region år 2030

Styrkan i det nordiska samarbetet bygger på människors, föreningars, kommuners, högskolors och andra institutioners relationer. Med tanke på det nordiska samarbetets framtid är det särskilt angeläget att kontinuerligt engagera unga människor i nordiska aktiviteter och nätverk. Nu planeras tyvärr en radikal…
Läs mer

FSD: Nej till rasism, fascism och främlingsfientlighet!

FSD: Nej till rasism, fascism och främlingsfientlighet Vårt samhällsklimat har förändrats drastiskt de senaste åren. Fascistiska och rasistiska extremiströrelser går ut på gator och torg. Detta har upprepade gånger lett till våldsamheter. Negativa åsikter om andra människor och folkgrupper är…
Läs mer

Norden, industrins förändring och tvåspråkighet – Riksdagsledamot Ville Skinnaris politiska inledning

Riksdagsledamot Ville Skinnari delade golvet med vice lantrådet Camilla Gunell i den politiska inledningen till FSDs 103e kongress i Åbo 22.10.2016. Skinnari är även medlem i Nordiska rådet, och talade om sina erfarenhet av försvarspolitik därifrån. ”Som en nordisk riksdagsledamot…
Läs mer

Camilla Gunell inleder den politiska debatten

Den allmänpolitiska debatten på Finlands svenska socialdemokraters 103e kongress inleds av Ålands socialdemokraters ordförande, vice lantrådet Camilla Gunell, och riksdagsledamot Ville Skinnari. Gunell talade om socialdemokratins roll då och nu. ”Socialdemokratin har genom tiderna burits av idén om allas lika…
Läs mer