FSD:s fullmäktige

SDP är en garanti för jämlikhet och välfärd

Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) ser med oro på den högersinnade regeringskoalitionen som nu håller på att bildas. Det är fel metod att balansera ekonomin genom radikala nedskärningar som på sikt riskerar att bli dyra. En konservativ högerregering kan inte garantera…
Läs mer

Finlands Svenska Socialdemokrater: Nej till tvångslag

Finlands Svenska Socialdemokrater stöder Tehy och Super i deras målsättningar. FSD anser att vårdpersonalens situation ska lösas med trepartssamarbete, och önskar att parterna återgår till förhandlingsbordet så snabbt som möjligt. Vårdpersonalen förtjänar förbättrade arbetsvillkor och löner. Det är viktigt både…
Läs mer

Kallelse till FSD:s fullmäktigemöte 24.4.2021

Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktige sammankallas till ordinarie möte lördagen den 24 april 2021 kl. 10.00 på SDP:s partikansli på Broholmsgatan 18-20C i Helsingfors. Deltagande på distans via Teams rekommenderas. Vid fullmäktigemötet behandlas de ärenden som finns nämnda i FSD:s stadgars…
Läs mer

FSD: Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar

Finlands svenska socialdemokraters fullmäktige stöder regeringens stora stödpaket för att hantera coronakrisen. Det är ansvarsfull politik att regeringen i den akuta coronakrisen gör underskott för att vården och basservicen i kommunerna ska fungera, för att rädda jobb och trygga människors…
Läs mer

Ville Skinnari: ”Alla i Finland förtjänar ett stort tack för sitt ansvarsfulla beteende”

  Bästa vänner, tack för att jag får delta i FSD:s fullmäktigemöte idag. Vi träffas på ett annorlunda sätt än normalt. SDP har gjort ett stort digihopp på kort tid.  Precis som många arbetsplatser och organisationer. Vi kan inte skaka…
Läs mer

Folke Sundmans öppningsanförande på FSD:s fullmäktigemöte 16.5

Vilka tider, kamrater! Vem hade trott då vårt fullmäktige tillsattes förra hösten, att vi ett halvt år senare skulle befinna oss i ett undantagstillstånd med beredskapslagen som det översta rättesnöret för regeringens politik. I en oförutsedd och allt omfattande samhällskris,…
Läs mer

FSD: Finland behöver medmänsklighet och framtidsinvesteringar

I riksdagsvalet väljer finländarna politikens inriktning för 2020-talet. Valet står mellan en fortsättning på den nuvarande politiken och ett mer medmänskligt, jämlikt och rättvist tvåspråkigt Finland. En av de största utmaningarna är att skapa framtidstro och hopp om en ljusare…
Läs mer

”Värsta regeringen under efterkrigstiden”

FSD:s fullmäktigemöte 14.4.2018 Folkets Hus, Helsingfors Folke Sundman, öppningsanförande   Bästa kamrater! Välkomna till vårens fullmäktigemöte här i Helsingfors och vårt anrika Folkets Hus, en av de centrala skådeplatserna under den dramatiska och tragiska våren 1918. Idag minns vi alla…
Läs mer

14.4 FSD samlas till fullmäktigemöte

FSD:s fullmäktige sammanträder den 14.4.2018 på Folkets hus (Paasitorni) i Helsingfors. SDP:s vice ordförande och FSD:s riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta inleder den allmänpolitiska debatten. Förutom stadgenliga ärenden kommer en del av FSD:s kandidater i ett eventuellt landskapsval att fastställas. Välkommen! Program:…
Läs mer

Kallelse till fullmäktigemöte

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktige sammankallas till ordinarie möte lördagen den 14 april 2018 kl. 11.45–15.45 på Folkets hus i Helsingfors (Paasivuorigatan 5 A). Anmälning och lunch kl. 11.00-11.40. Vid fullmäktigemötet behandlas de ärenden som finns nämnda i…
Läs mer