resolution

Finlands svenska socialdemokrater: Vi väljer den gemensamma välfärden!

Under coronakrisen har den nordiska välfärdsmodellen igen visat sin styrka. Regeringen har agerat kraftfullt för att hindra smittspridningen och för att trygga jobben och välfärden. Den offentliga vården och det sociala skyddsnätet har gett oss trygghet. Satsningarna på forskning och…
Läs mer

FSD: Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar

Finlands svenska socialdemokraters fullmäktige stöder regeringens stora stödpaket för att hantera coronakrisen. Det är ansvarsfull politik att regeringen i den akuta coronakrisen gör underskott för att vården och basservicen i kommunerna ska fungera, för att rädda jobb och trygga människors…
Läs mer

Finlands Svenska Socialdemokrater: En ljusare framtid för alla

Finlands Svenska Socialdemokrater: En ljusare framtid för alla Landets borgerliga regering har drivit en politik som ökat samhällsklyftorna, sänkt utbildningsnivån och skapat oro på arbetsmarknaden. Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) vill göra människors liv bättre och samhället starkare. Ett jämlikt och…
Läs mer

FSDs fullmäktige: Välfärd också på svenska!

Finlands Svenska Socialdemokrater samlas denna gång i krigets skugga. Det internationella systemet är i kris och världens skyddslösa har blivit ännu mera skyddslösa. Världen är mogen för en kämpande humanism. Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver investeringar för framtiden som stärker…
Läs mer

FSD: Investering i jämlikhet och utbildning ger välstånd

Jämlika samhällen lyckas bäst i arbetet för välstånd och innovationer. För att uppnå ett jämlikt samhälle måste de vuxna värna om alla barns rättvisa förutsättningar i livet. Detta arbete börjar med utbildningen. En stark ekonomi förutsätter därför långsiktiga investeringar i…
Läs mer

FSD: Nej till rasism, fascism och främlingsfientlighet!

FSD: Nej till rasism, fascism och främlingsfientlighet Vårt samhällsklimat har förändrats drastiskt de senaste åren. Fascistiska och rasistiska extremiströrelser går ut på gator och torg. Detta har upprepade gånger lett till våldsamheter. Negativa åsikter om andra människor och folkgrupper är…
Läs mer