resolution

SDP är en garanti för jämlikhet och välfärd

Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) ser med oro på den högersinnade regeringskoalitionen som nu håller på att bildas. Det är fel metod att balansera ekonomin genom radikala nedskärningar som på sikt riskerar att bli dyra. En konservativ högerregering kan inte garantera…
Läs mer

FSD: Ryssland bör dra sig ut ur Ukraina

För en hållbar fred i Ukraina Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) fördömer Rysslands anfallskrig mot Ukraina, de illegala annekteringarna och bombningarna av civila mål. Det ofantliga mänskliga lidandet kräver ett snabbt slut på kriget. Ryssland bör dra sig ut ur Ukraina.…
Läs mer

Finlands Svenska Socialdemokrater: Nej till tvångslag

Finlands Svenska Socialdemokrater stöder Tehy och Super i deras målsättningar. FSD anser att vårdpersonalens situation ska lösas med trepartssamarbete, och önskar att parterna återgår till förhandlingsbordet så snabbt som möjligt. Vårdpersonalen förtjänar förbättrade arbetsvillkor och löner. Det är viktigt både…
Läs mer

FSD: Arbetstiden bör förkortas

I Finland råder en oroväckande arbetskraftspolitisk verklighet. Å ena sidan har vi arbetskraftsbrist inom många branscher, å andra sidan har vi en hel del arbetslösa och arbetsoförmögna som är svåra att sysselsätta men ändå aktivt skall styras mot arbetssökning. Vi…
Läs mer

Statsministrarna i de nordiska länderna har uppställt som mål att Norden skall vara världens mest integrerade region år 2030

Styrkan i det nordiska samarbetet bygger på människors, föreningars, kommuners, högskolors och andra institutioners relationer. Med tanke på det nordiska samarbetets framtid är det särskilt angeläget att kontinuerligt engagera unga människor i nordiska aktiviteter och nätverk. Nu planeras tyvärr en radikal…
Läs mer

Finlands svenska socialdemokrater: Vi väljer den gemensamma välfärden!

Under coronakrisen har den nordiska välfärdsmodellen igen visat sin styrka. Regeringen har agerat kraftfullt för att hindra smittspridningen och för att trygga jobben och välfärden. Den offentliga vården och det sociala skyddsnätet har gett oss trygghet. Satsningarna på forskning och…
Läs mer

FSD: Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar

Finlands svenska socialdemokraters fullmäktige stöder regeringens stora stödpaket för att hantera coronakrisen. Det är ansvarsfull politik att regeringen i den akuta coronakrisen gör underskott för att vården och basservicen i kommunerna ska fungera, för att rädda jobb och trygga människors…
Läs mer

Finlands Svenska Socialdemokrater: En ljusare framtid för alla

Finlands Svenska Socialdemokrater: En ljusare framtid för alla Landets borgerliga regering har drivit en politik som ökat samhällsklyftorna, sänkt utbildningsnivån och skapat oro på arbetsmarknaden. Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) vill göra människors liv bättre och samhället starkare. Ett jämlikt och…
Läs mer

FSDs fullmäktige: Välfärd också på svenska!

Finlands Svenska Socialdemokrater samlas denna gång i krigets skugga. Det internationella systemet är i kris och världens skyddslösa har blivit ännu mera skyddslösa. Världen är mogen för en kämpande humanism. Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver investeringar för framtiden som stärker…
Läs mer

FSD: Investering i jämlikhet och utbildning ger välstånd

Jämlika samhällen lyckas bäst i arbetet för välstånd och innovationer. För att uppnå ett jämlikt samhälle måste de vuxna värna om alla barns rättvisa förutsättningar i livet. Detta arbete börjar med utbildningen. En stark ekonomi förutsätter därför långsiktiga investeringar i…
Läs mer