socialdemokrati

Nils-Johan Englund: Regeringen kunde ta modell av Sverige

I ett läge där Sveriges ekonomi går starkt och tillväxten också i Finland ser bättre ut än på länge, är det intressant att jämföra hur de båda ländernas regeringar sätter upp sina respektive budgeter för 2018. I Sverige där socialdemokraterna…
Läs mer

Beklämmande att grundläggande rättigheter fått ge vika för regeringens maktpolitik

Behandlingen av jourreformen visar klart och tydligt att SDP är garanten för det svenska i Finland. SDP var det enda stora partiet som försvarade de språkliga rättigheterna och Vasa centralsjukhus rätt att få fulljoursstatus, konstaterar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor…
Läs mer

Viktor Kock: Enda gångbara att VCS får fulljour

Grundlagsutskottet gav som väntat på onsdag tummen ned åt regeringens jourreform i nuvarande form för att den inte tillgodoser de språkliga rättigheterna. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att det bästa alternativet med tanke på de språkliga rättigheterna är att både…
Läs mer

Dessa är FSDs delegater till partikongressen i Lahtis 2017

Läs mer

FSD: Investering i jämlikhet och utbildning ger välstånd

Jämlika samhällen lyckas bäst i arbetet för välstånd och innovationer. För att uppnå ett jämlikt samhälle måste de vuxna värna om alla barns rättvisa förutsättningar i livet. Detta arbete börjar med utbildningen. En stark ekonomi förutsätter därför långsiktiga investeringar i…
Läs mer

FSD: Skattepengar ska användas för vården, inte privata vinster!

Syftet med social- och hälsovårdsreformen var att öka jämlikheten inom vården och att minska skillnaderna i vård och välmående. Regeringen har istället förvandlat denna avsikt till ett försök att förmedla makt och pengar till sina egna intressegrupper och skapa en…
Läs mer

Norden, industrins förändring och tvåspråkighet – Riksdagsledamot Ville Skinnaris politiska inledning

Riksdagsledamot Ville Skinnari delade golvet med vice lantrådet Camilla Gunell i den politiska inledningen till FSDs 103e kongress i Åbo 22.10.2016. Skinnari är även medlem i Nordiska rådet, och talade om sina erfarenhet av försvarspolitik därifrån. ”Som en nordisk riksdagsledamot…
Läs mer

Viktor Kocks öppningstal på FSDs kongress 2016

Hedersordförande, hedersgäster, bästa kamrater För älgjägare är året indelat i två delar, älgjakten och tiden då man väntar på den. Eftersom jag själv är älgjägare var jag fundersam när jag första gången fick erbjudandet att fungera som kongressombud vid FSD:s…
Läs mer

Rebecca Åkers: Finland i skick – men utan framtidstro

Det är en allmänt erkänd sanning att när det går dåligt måste vi skära i våra utgifter. Eller? Regeringens nedskärningspolitik kritiseras så gott som varje dag av oppositionspartierna för att vara kortsiktig. Att nedskärningar i sociala stöd och skattelättnader drabbar…
Läs mer

SDPs 10 brådskande åtgärder för sysselsättning

SDPs riksdagsgrupp kom under sitt sommarmöte i Raumo 18.8.2016 på dessa konkreta åtgärdsförslag för att få Finland på fötter igen, få ekonomin att växa och arbetslösheten att minska. 1. Vi inleder direkt diskussioner med arbetsmarknadsorganisationerna om att sänka arbetspensionsavgifterna tillfälligt till slutet…
Läs mer