sote-reform

Storbjörk: Regeringens vårdsatsning är bra för Österbotten

  Idag presenterade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider. Regeringen har redan kommit en bra bit på vägen och reformarbetet framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro…
Läs mer

Socialdemokraterna i Nyland: Fem självstyrande områden för social- och hälsovården i Nyland

”Det bor 1,7 miljoner människor i Nyland och det är i en klass för sig jämfört med de andra planerade självstyrande områdena. Därför är det befogat att skapa en särlösning för Nyland som tryggar närdemokratin och möjligheterna att påverka servicen…
Läs mer

FSD: Folks liv står på spel om det går fel – ta time out i vårdreformen, regeringen!

Beredningen av landskaps- och vårdreformen under regeringen Sipilä har varit kaotisk. Processen har präglats av politisk kohandel, för stram tidtabell för beredningen, otillräckliga konsekvensanalyser och ovilja att ta till sig expertutlåtanden. Regeringen Sipiläs första lagpaket om social- och hälsovårdsreformen stötte…
Läs mer

FSD: Skattepengar ska användas för vården, inte privata vinster!

Syftet med social- och hälsovårdsreformen var att öka jämlikheten inom vården och att minska skillnaderna i vård och välmående. Regeringen har istället förvandlat denna avsikt till ett försök att förmedla makt och pengar till sina egna intressegrupper och skapa en…
Läs mer