sote

FSD om sote: Återgå till parlamentarisk beredning

Då regeringens sote-reform och regeringen fallit ser Finlands svenska socialdemokrater ser en chans att återgå till en bred parlamentarisk beredning av sote-reformen där man lyssnar på sakkunniga. – Regeringen Sipiläs första och största misstag var att frångå den parlamentariska beredningen…
Läs mer

FSD: Folks liv står på spel om det går fel – ta time out i vårdreformen, regeringen!

Beredningen av landskaps- och vårdreformen under regeringen Sipilä har varit kaotisk. Processen har präglats av politisk kohandel, för stram tidtabell för beredningen, otillräckliga konsekvensanalyser och ovilja att ta till sig expertutlåtanden. Regeringen Sipiläs första lagpaket om social- och hälsovårdsreformen stötte…
Läs mer

Beklämmande att grundläggande rättigheter fått ge vika för regeringens maktpolitik

Behandlingen av jourreformen visar klart och tydligt att SDP är garanten för det svenska i Finland. SDP var det enda stora partiet som försvarade de språkliga rättigheterna och Vasa centralsjukhus rätt att få fulljoursstatus, konstaterar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor…
Läs mer

Viktor Kock: Enda gångbara att VCS får fulljour

Grundlagsutskottet gav som väntat på onsdag tummen ned åt regeringens jourreform i nuvarande form för att den inte tillgodoser de språkliga rättigheterna. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att det bästa alternativet med tanke på de språkliga rättigheterna är att både…
Läs mer

Hildur Boldt: Var är språkkonsekvensbedömningen av vårdreformen?

I förrgår fick vi höra att tjänstemännen på social- och hälsovårdsmimisteriet gjort en språkkonsekvensbedömning där det framgår att det inte finns några grundlagsproblem med vård- och landsskapsreformen. Igår kväll publicerades regeringens lagförslag om vård- och landskapsreformen som nu går på…
Läs mer

SDP:s riktlinjer för vårdreformen

SDP vill säkra den offentliga sektorn har ansvaret för att ordna att social- och hälsovården, har det huvudsakliga produktionsansvaret och att skattepengarna används rätt. SDP godkänner inte tvångsbolagiseringar. I en så stor reform är det viktigt att personalen behandlas rättvist…
Läs mer