språkliga rättigheter

FSD om sote: Återgå till parlamentarisk beredning

Då regeringens sote-reform och regeringen fallit ser Finlands svenska socialdemokrater ser en chans att återgå till en bred parlamentarisk beredning av sote-reformen där man lyssnar på sakkunniga. – Regeringen Sipiläs första och största misstag var att frångå den parlamentariska beredningen…
Läs mer

FSD kräver översättning av THL-handbok – ”Fråga om patientsäkerhet”

Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver i ett brev till ministern att social- och hälsovårdsministeriet översätter handboken Turvallinen lääkehoito (Säker läkemedelsbehandling) till svenska. FSD efterlyser tillräckliga resurser för översättning av centrala rekommendationer inom social- och hälsovården till svenska. – Det är…
Läs mer

Beklämmande att grundläggande rättigheter fått ge vika för regeringens maktpolitik

Behandlingen av jourreformen visar klart och tydligt att SDP är garanten för det svenska i Finland. SDP var det enda stora partiet som försvarade de språkliga rättigheterna och Vasa centralsjukhus rätt att få fulljoursstatus, konstaterar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor…
Läs mer

Viktor Kock: Enda gångbara att VCS får fulljour

Grundlagsutskottet gav som väntat på onsdag tummen ned åt regeringens jourreform i nuvarande form för att den inte tillgodoser de språkliga rättigheterna. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att det bästa alternativet med tanke på de språkliga rättigheterna är att både…
Läs mer

FSD om jourreformen: Regeringen struntar i de språkliga rättigheterna

Regeringen struntar i de grundlagstryggade språkliga rättigheterna och slår sönder fungerande tvåspråkig verksamhet, konstaterar Viktor Kock, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater FSD om regeringens förslag att Seinäjoki ska stå för den fullskaliga jouren dygnet runt för österbottningarna. Vasa centralsjukhus är…
Läs mer