sysselsättning

Kock besviken efter omröstning: ”Aktiveringsmodellen borde förpassas till det historiska arkivet för ogenomtänkta lagförslag”

Medborgarinitiativet om att slopa aktiveringsmodellen röstades under den första behandlingen idag ner av riksdagen med rösterna 96-77, 7 blanka röster. Medborgarinitiativet samlade på en månad 140 000 namn. Aktiveringsmodellen har liksom befarades endast fungerat som en nedskärning av arbetslöshetsunderstödet, någon…
Läs mer

Viktor Kock: Arbetslöshet är inte eget val

Stefan Wallin uttrycker på insändarplats (VBL 13.10) sin oro över regeringens sysselsättningspolitik. Det är lätt att förena sig i denna oro. Regeringens sysselsättningspolitik lämnar mycket att önska och målet om 72 procents sysselsättningsgrad uppnås knappast med den nu förda politiken.…
Läs mer

Hildur Boldt: Bättre äldreomsorg ger högre sysselsättning?

I Finland har vårdarna inom äldreomsorgen i snitt 20-50 procent fler äldre att ta hand om än i Sverige, Norge och Danmark. I den förra regeringen förde socialdemokraterna en kamp för att höja personaldimensionen i äldreomsorgen. Det lyckades inte på…
Läs mer

SDPs 10 brådskande åtgärder för sysselsättning

SDPs riksdagsgrupp kom under sitt sommarmöte i Raumo 18.8.2016 på dessa konkreta åtgärdsförslag för att få Finland på fötter igen, få ekonomin att växa och arbetslösheten att minska. 1. Vi inleder direkt diskussioner med arbetsmarknadsorganisationerna om att sänka arbetspensionsavgifterna tillfälligt till slutet…
Läs mer