utbildning

Kock om medborgarinitiativen som röstades ner: ”Tragiskt med tanke på demokratin”

Riksdagen röstade idag om två medborgarinitiativ: medborgarinitiativet om avgiftsfri andra stadiets utbildning och medborgarinitiativet om att slopa aktiveringsmodellen. Finlands svenska socialdemokrater FSD beklagar att båda initiativen förkastades i riksdagen. – Det är tragiskt med tanke på demokratin att medborgarinitiativet om…
Läs mer

Anmälan dig till FSD:s utbildningar om landskapsreformen!

FSD ordnar två utbildningstillfällen inför landskapsvalet, den 17-18.3 i Vasa och den 14-15.4 i Helsingfors. Utbildningen är i första hand för tilltänkta landskapsvalskandidater, men även andra intresserade är välkomna. De två utbildningstillfällena utgör en helhet, det andra tillfället bygger på…
Läs mer

I SDP:s skuggbudget tillhör tillväxten alla

SDP har offentliggjort sitt budgetalternativ för 2018. SDP:s skuggbudget erbjuder ett rättvist och framåtblickande alternativ till regeringens kalla politik. SDP vill att tillväxtens frukter tillkommer alla – inte bara ett fåtal utvalda. Politiken måste stärka tilliten. Politiken måste vara rättvis.…
Läs mer

Nils-Johan Englund: Regeringen kunde ta modell av Sverige

I ett läge där Sveriges ekonomi går starkt och tillväxten också i Finland ser bättre ut än på länge, är det intressant att jämföra hur de båda ländernas regeringar sätter upp sina respektive budgeter för 2018. I Sverige där socialdemokraterna…
Läs mer

FSD: Investering i jämlikhet och utbildning ger välstånd

Jämlika samhällen lyckas bäst i arbetet för välstånd och innovationer. För att uppnå ett jämlikt samhälle måste de vuxna värna om alla barns rättvisa förutsättningar i livet. Detta arbete börjar med utbildningen. En stark ekonomi förutsätter därför långsiktiga investeringar i…
Läs mer

Anette Karlsson: Behöver fattiga gå i skola?

Det finns inte många länder i världen, där alla fyra barn från en fattig arbetarfamilj och en arbetslös ensamförsörjares barn får en högskoleutbildning. I teorin har alla finländare lika möjligheter att studera. I praktiken är det inte så. Av högskolestuderanden…
Läs mer

Antti Lindtman gick hårt åt regeringens utbildningspolitik: ”Enda stället där framgång kommer före kunskap är ordboken”

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman gick hårt åt regeringens utbildningspolitik på Finlands Svenska Socialdemokraters fullmäktigemöte i Vanda på lördag: Det talas om att Sipiläs regering har gjort världsrekord – i svikna vallöften. Det mest konkreta exemplet är utbildningen. Sipilä…
Läs mer