vårdreformen

Gruppanförande på Folktingets session

FSD:s ordförande Anette Karlsson höll socialdemokraternas gruppanförande på folktingets session 23.4.2021. Ärade talman, bästa Folktingsledamöter, vänner Det är roligt att se er, även om vi bara träffas via skärmen. Det senaste året har varit tungt och ensamt. Många av oss…
Läs mer

Viktor Kock: Enda gångbara att VCS får fulljour

Grundlagsutskottet gav som väntat på onsdag tummen ned åt regeringens jourreform i nuvarande form för att den inte tillgodoser de språkliga rättigheterna. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att det bästa alternativet med tanke på de språkliga rättigheterna är att både…
Läs mer

Viktor Kock: Vi gör allt i vår makt för att behålla fulljouren i Vasa

Manifestationen som ordnas för att Vasa Centralsjukhus skall få behålla fulljouren väntas locka flera tusen deltagare. Kim Berg (SDP) har fungerat som initiativtagare, men alla politiska partier har engagerat sig i arbetet med att genomföra manifestationen. Det är glädjande att…
Läs mer

Hildur Boldt: Var är språkkonsekvensbedömningen av vårdreformen?

I förrgår fick vi höra att tjänstemännen på social- och hälsovårdsmimisteriet gjort en språkkonsekvensbedömning där det framgår att det inte finns några grundlagsproblem med vård- och landsskapsreformen. Igår kväll publicerades regeringens lagförslag om vård- och landskapsreformen som nu går på…
Läs mer