Vasa centralsjukhus

FSD: Finland behöver medmänsklighet och framtidsinvesteringar

I riksdagsvalet väljer finländarna politikens inriktning för 2020-talet. Valet står mellan en fortsättning på den nuvarande politiken och ett mer medmänskligt, jämlikt och rättvist tvåspråkigt Finland. En av de största utmaningarna är att skapa framtidstro och hopp om en ljusare…
Läs mer

FSD om VCS-beslutet i riksdagens utskott: ”Vi kommer inte att ge upp kampen”

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott röstade idag om att ge Vasa centralsjukhus omfattande jour. Centerns, samlingspartiets och de blå riksdagsledamöterna i utskottet röstade ner oppositionens förslag om att även VCS skulle ha omfattande jour.   – Vi kommer inte att ge…
Läs mer

Beklämmande att grundläggande rättigheter fått ge vika för regeringens maktpolitik

Behandlingen av jourreformen visar klart och tydligt att SDP är garanten för det svenska i Finland. SDP var det enda stora partiet som försvarade de språkliga rättigheterna och Vasa centralsjukhus rätt att få fulljoursstatus, konstaterar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor…
Läs mer

Viktor Kock: Enda gångbara att VCS får fulljour

Grundlagsutskottet gav som väntat på onsdag tummen ned åt regeringens jourreform i nuvarande form för att den inte tillgodoser de språkliga rättigheterna. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att det bästa alternativet med tanke på de språkliga rättigheterna är att både…
Läs mer

Viktor Kock: Vi gör allt i vår makt för att behålla fulljouren i Vasa

Manifestationen som ordnas för att Vasa Centralsjukhus skall få behålla fulljouren väntas locka flera tusen deltagare. Kim Berg (SDP) har fungerat som initiativtagare, men alla politiska partier har engagerat sig i arbetet med att genomföra manifestationen. Det är glädjande att…
Läs mer

Hildur Boldt: Var är språkkonsekvensbedömningen av vårdreformen?

I förrgår fick vi höra att tjänstemännen på social- och hälsovårdsmimisteriet gjort en språkkonsekvensbedömning där det framgår att det inte finns några grundlagsproblem med vård- och landsskapsreformen. Igår kväll publicerades regeringens lagförslag om vård- och landskapsreformen som nu går på…
Läs mer

FSD om jourreformen: Regeringen struntar i de språkliga rättigheterna

Regeringen struntar i de grundlagstryggade språkliga rättigheterna och slår sönder fungerande tvåspråkig verksamhet, konstaterar Viktor Kock, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater FSD om regeringens förslag att Seinäjoki ska stå för den fullskaliga jouren dygnet runt för österbottningarna. Vasa centralsjukhus är…
Läs mer