Viktor Kock

Viktor Kock: Hållbar utveckling präglar regeringsprogrammet

FSD:s ordförande Viktor Kock kommenterar regeringsprogrammet som offentliggjordes idag. -De omfattande regeringsförhandlingarna har resulterat i ett detaljrikt regeringsprogram som präglas av hållbar utveckling. Det känns bra att de fem partierna har förbundit sig till programmet som har ett starkt fokus…
Läs mer

FSD om sote: Återgå till parlamentarisk beredning

Då regeringens sote-reform och regeringen fallit ser Finlands svenska socialdemokrater ser en chans att återgå till en bred parlamentarisk beredning av sote-reformen där man lyssnar på sakkunniga. – Regeringen Sipiläs första och största misstag var att frångå den parlamentariska beredningen…
Läs mer

Kock besviken efter omröstning: ”Aktiveringsmodellen borde förpassas till det historiska arkivet för ogenomtänkta lagförslag”

Medborgarinitiativet om att slopa aktiveringsmodellen röstades under den första behandlingen idag ner av riksdagen med rösterna 96-77, 7 blanka röster. Medborgarinitiativet samlade på en månad 140 000 namn. Aktiveringsmodellen har liksom befarades endast fungerat som en nedskärning av arbetslöshetsunderstödet, någon…
Läs mer

Viktor Kock: ”Vi är partiet med visioner för framtiden och vi har beredskap att genomföra nödvändiga reformer.”

Bästa kongressdelegater, kära kamrater! Det är en stor ära för mig att i rollen som ordförande för Finlands äldsta politiska organisation få önska er välkomna till FSD:s 105:e kongress. Speciellt vill jag önska Socialdemokraternas ordförande, Finlands nästa statsminister, Antti Rinne,…
Läs mer

Viktor Kock: ”Regeringen borde ta sitt förnuft till fånga och återgå till förhandlingar med arbetsmarkandsparterna”

– Det är beklagligt att regeringen vill fortsätta att ensidigt försämra löntagarnas arbetsvillkor, säger Finlands Svenska Socialdemokraters (FSD) ordförande Viktor Kock. Regeringen fick tidigare idag riksdagens förtroende med rösterna 101-73 i samband med det planerade förslaget om försämrat uppsägningsskydd. -Det…
Läs mer

Beklämmande att grundläggande rättigheter fått ge vika för regeringens maktpolitik

Behandlingen av jourreformen visar klart och tydligt att SDP är garanten för det svenska i Finland. SDP var det enda stora partiet som försvarade de språkliga rättigheterna och Vasa centralsjukhus rätt att få fulljoursstatus, konstaterar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor…
Läs mer

Viktor Kock: Enda gångbara att VCS får fulljour

Grundlagsutskottet gav som väntat på onsdag tummen ned åt regeringens jourreform i nuvarande form för att den inte tillgodoser de språkliga rättigheterna. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att det bästa alternativet med tanke på de språkliga rättigheterna är att både…
Läs mer

Viktor Kocks öppningstal på FSDs kongress 2016

Hedersordförande, hedersgäster, bästa kamrater För älgjägare är året indelat i två delar, älgjakten och tiden då man väntar på den. Eftersom jag själv är älgjägare var jag fundersam när jag första gången fick erbjudandet att fungera som kongressombud vid FSD:s…
Läs mer

Viktor Kock: Arbetslöshet är inte eget val

Stefan Wallin uttrycker på insändarplats (VBL 13.10) sin oro över regeringens sysselsättningspolitik. Det är lätt att förena sig i denna oro. Regeringens sysselsättningspolitik lämnar mycket att önska och målet om 72 procents sysselsättningsgrad uppnås knappast med den nu förda politiken.…
Läs mer

Viktor Kock: Vi gör allt i vår makt för att behålla fulljouren i Vasa

Manifestationen som ordnas för att Vasa Centralsjukhus skall få behålla fulljouren väntas locka flera tusen deltagare. Kim Berg (SDP) har fungerat som initiativtagare, men alla politiska partier har engagerat sig i arbetet med att genomföra manifestationen. Det är glädjande att…
Läs mer