Välfärdsområden – förtroendeuppdrag

Österbottens välfärdsområde

OrdinarieErsättare
Styrelse
Peter Sjökvist (Närpes)Bernhard Bredbacka (Larsmo)
Ägarstyrningssektionen
Elin Härmälä (Pedersöre)Janina Hannus (Korsnäs)
Sektionen för räddningsväsendet
Anna Caldén (Nykarleby)Karita Blom (Vasa)
Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor
Bernhard Bredbacka (Larsmo)Anna-Lena Aspegren-Törnroos (Malax)
Intern kontroll och riskhantering
Pohjanmaan piiri ordinarieSven-Olof Nordlund (Jakobstad)

Västra Nylands välfärdsområde

FörtroendeuppdragOrdinarie/ersättareKommun
Styrelse
Petra Nummelinordinarie 03.2022-09.2023, ersättare 09-2023-Raseborg
Nationalspråksnämnden
John Liljelundordinarie medlemEsbo
Petra Nummelinordinarie medlemRaseborg
Viveca Lahtiordinarie medlemKyrkslätt
Seppo LintuluotoersättareRaseborg
Camilla GrundströmersättareRaseborg
Monika FagerholmersättareRaseborg
Sektionen för individärenden
Seppo Lintuluotoordinarie 01.2023-09.2023, ersättare 09-2023-Raseborg
Nämnden för beredskap och säkerhet
Krister LindströmersättareRaseborg

Östra Nylands välfärdsområde

FörtroendeuppdragOrdinarie/ersättareKommun
Palveluiden järjestäminen‐ lautakunta
Markus PietikäinenordinarieSibbo
Aluevaalilautakunnan jäsen
Ove BlomqvistordinarieBorgå
Nationalspråksnämnden
Kjell Grönqvistvice ordförande, ordinarieSibbo
Torbjörn BergströmersättarePernå

Egentliga Finlands välfärdsområde

FörtroendeplatsOrdinarie/ersättareKommun
Nationalspråksnämnden
Erica HelinordinarieNagu
Ingmar ForneordinarieKimito

Vanda-Kervo välfärdsområde

FörtroendeplatsOrdinarie/ersättareKommun
Nationalspråksnämnden
Kaj Anderssonvice ordförande, ordinarieVanda
Tony VikstenordinarieVanda

Helsingfors

(Helsingfors stad ansvarar för ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet inom sitt eget område och har därmed samma uppgifter som välfärdsområdena)

FörtroendeplatsOrdinarie/ersättareKommun
Nationalspråksnämnden
Simon BergmanordinarieHelsingfors
Marianne LaxénersättareHelsingfors
Svenska sektionen
Johannes WarisordinarieHelsingfors
Marianne TaipaleersättareHelsingfors