Riksdagsvalet 2023

Söndagen den 2 april 2023 är det riksdagsval i Finland. SDP går till val som statsministerparti under populära Sanna Marins ledning. För FSD:s del är målen klara, det är dags att antalet riksdagsledamöter är flera än en efter den 2 april!

FSD:s kongress beslöt nominera följande riksdagskandidater:

Nylands valkrets: Anette Karlsson, Borgå. Johan Kvarnström, Raseborg.
Vasa valkrets: Anna Caldén, Nykarleby. Peter Sjökvist, Närpes.
Åboland: Leif Grönroos, Åbo.

Kongressen gav FSD:s styrelse fullmakt att komplettera kandidatnomineringen.

DE VIKTIGASTE DATUMEN VID RIKSDAGSVALET 2023

Valdagen vid riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2 april 2023 och andra viktiga tidpunkter i samband med valet är följande:

  •  antalet mandat i valkretsarna fastställs måndagen den 31 oktober 2022 
  •  uppgifterna om vem som är röstberättigad i vilken kommun förs in i rösträttsregistret fredagen den 10 februari 2023
  •  kandidatansökan ska lämnas in till valkretsnämnden senast tisdagen den 21 februari 2023 före kl. 16
  •  kandidatuppställningen fastställs i valkretsnämnden torsdagen den 2 mars 2023
  •  rösträttsregistret vinner laga kraft tisdagen den 21 mars 2023
  •  anmälan om hemmaröstning ska lämnas in senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16
  •  förhandsröstningen i Finland pågår den 22–28 mars 2023
  •  förhandsröstningen utomlands pågår den 22–25 mars 2023
  •  resultatet fastställs onsdagen den 5 april 2023