Dimitri Qvintus vald till FSD:s ordförande 2022-2023

FSD:s kongress valde Dimitri Qvintus till ordförande för FSD:s styrelse för åren 2022-2023 genom omröstning. Rösterna föll 40 för Qvintus, 8 för Peter Sjökvist. Anna Caldén valdes till 1:a vice ordförande medan Peter Sjökvist valdes till 2:a vice ordförande.

– Det är vår uppgift att se till att Svenskfinland har det bättre, poängterade Qvintus till Arbetarbladet och betonade SDP:s roll som garant för svenskan i sitt tacktal. Han vill att SDP ska vara den starkaste politiska kraften inte bara i hela Finland, utan också i Svenskfinland.

Hela FSD:s styrelse 2022-2023:

Dimitri Qvintus, ordförande

Anna Caldén, 1:a vice ordförande

Peter Sjökvist, 2:a vice ordförande

Övriga styrelseledamöter:

Kai Alajoki, Åbo

Kjell Grönqvist, Sibbo

Larserik Häggman, Raseborg

Elin Härmälä, Pedersöre

Mats Lagerstam, Raseborg

Jonna Lindqvist, Vasa

Arseniy Lobanovskiy, Tammerfors

Jacob Storbjörk, Jakobstad

Heidi Åkerfelt, Raseborg

Rebecca Åkers, Korsholm

Till ersättare valdes Martin Nybom och Holger Wickström från Raseborg samt Lilian Strömberg från Esbo.