FSD:s fullmäktige: En stark välfärdsstat är bästa krisberedskapen

Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att det är viktigt att i återhämtningen från coronakrisen stärka välfärden, höja utbildningsnivån och klimatsäkra samhället. Vi måste lappa de brister vi sett i skyddsnäten och krisberedskapen. Vi bör hjälpa de människor som drabbats av krisen och åtgärda vårdskulden som uppkommit då behandlingar blivit uppskjutna och vårdbehov inte mötts. Vi måste investera i en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid. Bara så kan finländarna möta eventuellt nästa kris starkare och tillsammans.

Fenomenet ”laman lapset” beskriver den långa skugga som 1990-talets depression, massarbetslöshet och nedskärningar kastade över en hel generation. Därför är det av största vikt att inte upprepa misstagen, utan nu stöda familjerna samt de barn och unga som haft det svårt på grund av distansundervisning och ensamhet. Stora nedskärningar i välfärden är oförsvarbara både socialt och ekonomiskt. På längre sikt skulle notan och det mänskliga lidandet bli mycket större än underskotten i statsbudgeten under coronakrisen.

Psykisk ohälsa och brister i mentalvården har redan länge varit ett akut problem som förvärrats under coronaåret och som uppskattas kosta samhället 11 miljarder om året. FSD understöder till fullo att Sanna Marins regering i återhämtningsförslagen satsar på bättre tillgång till mentalvårdstjänster. FSD fortsätter jobba för terapigarantin och avgiftsfri psykoterapiutbildning.

Då samhället öppnas upp igen kan vi bygga det nya normala. För oss är det naturligt att fortsätta ta hand om de äldre genom att bland annat trygga tillräcklig personal inom äldre- och hemvården och genom att förbättra närståendevårdarnas ställning.

Finland har potential att skapa tillväxt och nya jobb runt om i vårt land genom investeringar i forskning, en grön omställning och digitalisering. Det ska finnas fler möjligheter till distansarbete och flexibilitet i arbetslivet. Det behövs också en tydlig gräns mellan arbete och fritid, så att människor kan koppla av på sin fritid vilket i sin tur minskar risken för utbrändhet.