Finlands Svenska Socialdemokrater utsåg kandidater till SDP:s partistyrelse och partifullmäktige

FSD samlades till en extraordinarie kongress tisdagen den 30.5. Agendan för mötet var att utse FSD:s kandidater till partistyrelse och partifullmäktige. Dessa utses på SDP:s partikongress 1-3.9 i Jyväskylä.

Före själva mötet presenterade minister Krista Kiuru sig och gav sin syn på hur SDP borde ledas i framtiden. Kiuru är en av två kandidater till att ta över som ordförande för partiet efter Sanna Marin. Riksdagsgruppens ordförande Antti Lintdman är den andra.

Kongressen utsåg FSD:s ordförande Dimitri Qvintus till distriktets kandidat till partistyrelsen. Till partifullmäktige föreslår FSD Nina Wessberg från Raseborg och Anna Caldén från Nykarleby. Till ersättare utsågs Peter Sjökvist, Närpes och Ulf Heimberg, Raseborg.